Verden

Seks av ti vil forby salg av halvautomatiske våpen i USA

Enkelte tiltak og reguleringer rettet mot våpenvold har nå oppslutning fra nesten ni av ti amerikanere.

Emma Gonzalez, elev ved Parkland videregående skole i Florida, gråt for sine drepte medelever da hun 24. februar talte i hovedstaden Washington.
 • Kjetil Hanssen
  Kjetil Hanssen
  Journalist

14. februar skjøt og drepte 19 år gamle Nicolas Cruz 17 elever ved Stoneman Douglas videregående skole i Parkland i Florida. I tillegg ble 17 elever såret. I etterkant har det vært store, og til dels sterkt følelsesladede demonstrasjoner for å stramme inn USAs våpenlover.

Tidligere massakrer har ikke ført til innskjerpelser. En meningsmåling fra anerkjente Harvard-Harris kan tyde på at det i hvert fall blant velgerne nå er stemning for ganske vidtrekkende endringer. De har spurt folk om en rekke tiltak, og det er knapt nok noen forslag – bortsett fra et generelt våpenforbud – som ikke får klart flertall:

 • Nesten åtte av ti vil øke aldersgrensen for våpenkjøp fra 18 til 21 år.
 • Halvautomatiske våpen er heller ikke veldig populære i opinionen. Drøyt seks av ti vil forby at de selges. Halvautomatiske geværer som av utseende ligner på militære automatvåpen, har vært brukt ved flere av massakrene de siste årene.
 • I tillegg mener et stort flertall – over syv av ti – av de spurte at det skal registreres hvem som eier et våpen på samme måte som med biler.

Gallup fastslår trend

Spørsmålene i Harvard-Harris-undersøkelsen er ikke sammenstilt med tidligere undersøkelser, og flere av spørsmålene er hentet fra den aktuelle debatten i kjølvannet av Florida-tragedien. Undersøkelser fra Gallup bekrefter imidlertid trenden. Der sa for en måned siden to av tre seg enig i et behov for strengere våpenregler generelt. Det er det høyeste tallet siden desember 1993.

 • Lørdag 24. mars samlet over en halv million mennesker seg i Washington og andre byer i USA for å demonstrere for strengere våpenkontroll. Ungdommenes taler rørte en hel verden. I etterkant ble de utsatt for hets og våpenforkjempere hevdet at protestene var iscenesatt av politiske interessegrupper. I Harvard-Harris-målingen tror et klart flertall ikke på slike påstander.
 • Meningsmålerne har stilt velgerne spørsmål om syv tiltak som har vært fremme i debatten etter Florida-massakren. Alle får over 50 prosent oppslutning. I dag har bakgrunnssjekken av våpenkjøpere flere smutthull og lider under lav kapasitet sentralt. Hele ni av ti spurte vil forbedre dette systemet.
 • Den amerikanske grunnloven sikrer retten til å eie våpen. Denne er velgerne ikke klare til å gi opp. 32 prosent vil forbeholde eierskap av våpen til politifolk og militære.

Les mer om

 1. Våpen
 2. USA