Verden

Statoil inngår avtale med kinesisk oljegigant

Beijing (Aftenposten): De siste årene har Statoil i det stille jobbet mot det kinesiske markedet. I dag inngikk de avtale med oljegiganten Sinopec.

Sinopec er verdens nest største olje- og gasselskap, regnet i omsetning. Foto: Reuters/Scanpix

  • Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne
    Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne

Under en lukket seremoni i den kinesiske oljegigantens hovedkvarter i Beijing fredag, undertegnet de to Statoil-direktørene Jens Økland og Tor Martin Anfinnsen en MOU (Memorandum of Understanding) med Sinopec.

Økland beskriver enigheten om dette formelle rammeverket som et gjennombrudd som vil ha stor betydning for Statoils fremtidige salg av olje til Kina og mulighetene til «å gjøre mer sammen» med det kinesiske storselskapet.

– Avtalen åpner for store muligheter for økt oljesalg til Kina og et betydelig og lønnsomt samarbeide med Sinopec over hele verden, sier konserndirektør for markedsføring og prosessering, Jens Økland.

Statoils direktør for markedsføring og handel, Tor Martin Anfinnsen, og direktør for markedsføring og prosessering, Jens Økland, ser store muligheter for lønnsomt samarbeid med Sinopec. Foto: Jørgen Lohne

Har jobbet «under radaren»

– Utgangspunktet er godt: Statoil er en av verdens største netto selgere av råolje, og Sinopec er en av verdens største kjøpere, så det sier seg selv at potensialet kan være betydelig, sier Økland.

– Hadde denne formelle avtalen mellom to høyprofilerte, nasjonale selskaper med dominerende statlig eierskap vært mulig å få til mens Kina fortsatt nektet all politisk kontakt med Norge?

− Nei. Men vi kunne kanskje uansett ha klart å få på plass vesentlige deler av det forretningsmessige, for på det området snakker Sinopec og vi langt på vei samme språk, sier Anfinnsen, som har fulgt opp det norske selskapets kinesiske kunder i hele den seks år lange «frys» -perioden fra 2010 til 2016.

Han vedgår at selskapets virksomhet og fremgang i Kina de senere årene kan ha vært noe underkommunisert:

– I akkurat denne perioden har det vært en fordel å arbeide litt i det stille, «under radaren», så å si.

  • Kina og Norge venner igjen: Erna Solberg mottatt med pomp og prakt i Beijing

Rekordsalg av råolje i 2016

Økland opplyser at Statoils råoljeeksport til Kina i fjor var på det høyeste nivå noensinne, 42 millioner fat. Med en gjennomsnitts pris på cirka 50 dollar pr. fat, ga det selskapet inntekter i størrelsesorden 2,1 milliarder dollar, eller nesten 18 milliarder kroner, med dagens høye oljekurs.

I tillegg selger Statoil også LPG (flytende petroleumsgass) og nafta til sine kinesiske kunder.

Økningen i råoljeeksporten forklares med at Kina har deregulert sitt oljemarked og nå lar små, private raffinerier, kalt «tekanner», mulighet for å inngå kontrakter om leveranser. I oktober 2016 kunngjorde Anfinnsen at Statoil hadde sikret seg 10 prosent av den svært ettertraktede oljehandelsruten mellom Vest-Afrika og disse «tekannene».

Små mengder i den store sammenhengen

Oljemengden som det norske selskapet selger direkte til Kina er bare en liten del av den asiatiske stormaktens samlede etterspørsel, og utgjør heller ikke noen dominerende stor del av Statoils globale råoljesalg på 645–650 millioner fat årlig. For fremtiden er det vel så viktig at fredagens MOU-avtale med Sinopec åpner for potensielt lønnsomt samarbeid med Kinas største oljeselskap internasjonalt, for eksempel knyttet til Statoils produksjon i Sør-Amerika og Vest-Afrika.

– For Sinopec vil hele virksomheten alltid dreie seg om å skaffe mer olje hjem til Kina. I tredjeland hvor Statoil har betydelige posisjoner, kan vi for eksempel bistå med å levere olje for å «bygge cargo», det vil si sørge for at Sinopecs oljelaster blir store nok til at de fraktes mest mulig kostnadseffektivt på de største skipene, sier Anfinnsen.

Mens fredagens signering legger til rette for mer salg av Statoils olje til sin store kinesiske partner, er det fortsatt et like åpent spørsmål om det norske selskapet i nær fremtid vil få oppfylt sitt ønske om å få bli med som partner i Sinopecs oljeleting offshore.

Statsråden valgte seg Kina

Statoils nye avtale med Sinopec blir inngått samtidig som olje- og energiminister Terje Søviknes har besøkt Beijing.

– Det er slett ikke tilfeldig at min første, lange utenlandsreise som olje- og energiminister går nettopp til Kina, sa Søviknes da han onsdag møtte den kinesiske ministeren Nur Bekri i Beijing.

De to ministrene undertegnet en MOU om energisamarbeid mellom Norge og Kina, noe som ville vært umulig uten den normalisering mellom landene som startet med en felles erklæring 19. desember i fjor.

Nur Bekri, som er minister i kraft av sine posisjoner som direktør for Kinas nasjonale energiadministrasjon og viseformann for den nasjonale utviklings- og reform-kommisjonen, ga før undertegningen uttrykk for stor tro på samarbeid mellom landene på energiområdet.

I samtalen mellom de to ministrene var så vel olje- og gass som vann-, sol- og vindkraft tema.

Olje- og energiminister Terje Søviknes og hans minister-kollega Nur Bekri fornyet energi-avtalen mellom Kina og Norge. Foto: JORGEN LOHNE

Interesse for norsk vindkraft

Søviknes har deltatt på det åttende årlige møtet i Clean Energy Ministerial (CEM), et samarbeid mellom 24 land samt EU-kommisjonen som har som mål å legge til rette for raskest mulig overgang til ren energi i hele verden.

For kineserne er dette en gyllen mulighet til å vise frem landets sterke satsing på grønne energiløsninger og demonstrere sin vilje til å bli verdensledende på dette feltet. President Donald Trumps erklæring om å trekke USA fra den internasjonale klimaavtalen har ikke gjort dette mindre aktuelt.

Søviknes, som på CEM-konferansen holdt innlegg om blant annet karbonfangst og – lagring, sier til Aftenposten at det viktigste med hans reise til Beijing likevel er de bilaterale møtene med kinesiske myndigheter og selskaper:

– Jeg er imponert over hvor stor velvilje kineserne har vist, og over hvordan de har lagt til rette for at vi kunne undertegnet MOU- avtalen om energisamarbeid, sier Søviknes, som har stor tro på at norske selskaper i økende grad vil kunne levere løsninger Kina har bruk for og ønsker.

– Er det interesse for offshore-vindkraft her i landet? spurte den norske statsråden sin kinesiske ministerkollega over bordet.

Nur Bekris svar var klart bekreftende.


twitter.com/JorgenLohne

facebook.com/jorgenlohne

jl@ap.no

Les mer om

  1. Sinopec
  2. Kina
  3. Equinor
  4. Terje Søviknes