Frankrike stanser ratifiseringen av utleveringsavtale med Hongkong

Franske myndigheter opplyser at de stanser ratifiseringen av en utleveringsavtale med Hongkong. Årsaken er innføringen av en kontroversiell ny sikkerhetslov.

Frankrike, her ved president Emmanuel Macron,  stanser ratifiseringen av en utleveringsavtale med Hongkong.

– I lys av den siste utviklingen vil Frankrike ikke gå videre med ratifiseringen av utleveringsavtalen som ble undertegnet 4. mai 2017 mellom Hongkong og Frankrike, heter det i en uttalelse fra det franske utenriksdepartementet.

Tidligere har både Storbritannia og Tyskland opphevet sine utleveringsavtaler med Hongkong.

Den omstridte sikkerhetsloven trådte i kraft 1. juli og dekker fire kategorier av lovbrudd: Separatisme, undergravende virksomhet, terrorisme og utenlandsk medvirkning til kriminelle handlinger.

Opposisjonen i Hongkong mener at loven vil bidra til å kneble dissidenter og protester mot kinesiske myndigheter.