Palestinske skolemyndigheter: – Husk at vi lever under okkupasjon

– Barna våre lærer mye også på vei til og fra skolen i et okkupert land, sier den palestinske viseutdanningsministeren til Aftenposten.

Palestinske elever i Hebron, som ligger på Vestbredden, går forbi en israelsk soldat på vei hjem fra skolen.

– Det er mange misforståelser når det gjelder utdanningen i Palestina!

Basri Saleh er viseutdanningsminister i de palestinske områdene. Han er opprørt over diskusjonen om innholdet i skolebøkene han har ansvaret for å lage.

Mandag kunne Aftenposten fortelle at pensum i de palestinske skolebøkene har utviklet seg i en retning som mange kritikere oppfatter som problematisk.

Referanser til fredsprosesser er fjernet samtidig som hellig krig og martyrdøden blir løftet frem som noe positivt. Staten Israel er bokstavelig talt fjernet fra kartet.

Informasjonen om innholdet i det nye pensum er publisert i en rapport fra den israelske organisasjonen Impact-se, som tidligere er blitt kritisert for å være selektive i utvalget av eksempler de henter fra de palestinske skolebøkene.

Les også

Palestinske skolebarn lærer at martyrdøden er «det viktigste i livet»

Mener at eksemplene er tatt ut av sin sammenheng

Viseutdanningsminister Saleh er blant dem som kritiserer metodene til Impact-se.

– For det første inkluderer de ting som senere er blitt fjernet fra skolebøkene. For det andre viser de frem ting fra skolebøkene helt ut av sammenhengen de står i, sier han.

Basri Saleh er viseutdanningsminister i de palestinske selvstyremyndighetene.

Rapporten fra Impact-se inneholder 100 eksempler på det organisasjonen mener er problematisk innhold i de palestinske skolebøkene. Saleh vil ikke gå nærmere inn på hvilke konkrete eksempler han mener er fjernet fra pensum eller som er tatt ut av sammenheng.

Elektroniske versjoner av skolebøkene ligger tilgjengelig på nettsidene til palestinske utdanningsmyndigheter. Da Aftenposten tok en stikkprøve av noen av eksemplene, fant vi dem fortsatt i de elektroniske utgavene som ligger ute på nett.

To eksempler:

  • Diktet «Rød tirsdag», som blant annet inneholder strofen «den fremste belønningen er å være martyr», står fortsatt i lærebøkene til 11.-klassinger.
  • En illustrasjon som lærer bort Newtons andre lov ved å vise til kraften i en sprettert som skytes mot «sionistiske okkupanter», er fortsatt å finne i lærebøkene som brukes i 7. klasse.
En person som skyter med sprettert mot israelske soldater brukes som illustrasjon i fysikkboken til palestinske syvendeklassinger.

– Barna blir trakassert på vei til og fra skolen

– Er dette en god illustrasjon, Dr. Saleh?

– Du må huske på at vi faktisk er under okkupasjon. Barna våre vokser opp i et beleiret land. Hver dag er en lidelse for barna våre, sier viseutdanningsministeren.

Han legger til:

– Husk at palestinske barn også lærer mye på vei til og fra skolen. De blir trakassert av soldater på sjekkpunkter og av bosettere på Vestbredden. De blir utsatt for forskjellsbehandling. Dette er ikke et godt miljø for å sikre fredelig sameksistens.

Saleh er likevel tydelig på at han ønsker en dialog med Norge og andre giverland for å sikre et godt pensum i samsvar med FNs retningslinjer.

Palestinske skolebarn avlegger eksamen i Hebron i mai. Norge bidrar med 55 millioner kroner i året for å sikre utdanningssystemet i de palestinske områdene.

– Vi ønsker å utstyre våre barn med den kompetansen de trenger for å være konkurransedyktige som voksne i regionen. Vi prøver hele tiden å forbedre skolebøkene, men det er også viktig at vi ivaretar vår egen kulturarv, sier han.

Les også

Stortingstopper vil se nærmere på norsk støtte til palestinske skolebøker

Norske politikere vil revurdere støtten til palestinerne

Norge bidrar med 55 millioner kroner i året til palestinske utdanningsmyndigheter. Bistanden økte i år fra 40 millioner i året, til tross for at norske myndigheter i flere år har vært klar over utviklingen i innholdet i de palestinske skolebøkene.

Nå ønsker flere norske stortingspolitikere å revurdere den norske støtten. Anniken Huitfeldt (Ap), som leder utenriks- og forsvarskomiteen, har bedt om en redegjørelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide for å få større klarhet i hva norske myndigheter gjør for å sikre en forbedring i de palestinske skolebøkene.