USA avviser kinesiske krav på ressurser i Sør-Kinahavet

Trump-administrasjonen avviser så godt som alle Kinas krav om eierskap til ressurser i Sør-Kinahavet, opplyser utenriksminister Mike Pompeo.

Utenriksminister Mike Pompeo sier USA avviser Kinas krav på ressursene i Sør-Kinahavet.

Trump-administrasjonen eskalerer dermed konflikten med Kina. Målet er å demme opp for landets innflytelse. Ressurskravene i Sør-Kinahavet er en av de mest sensitive og splittende sakene i regionen.

– Vi sier dette klinkende klart: Kinas krav på ressurser over nesten hele Sør-Kinahavet er fullstendig ulovlige. Det er også deres bøllete framferd for å få det slik de vil, sier Pompeo.

Skifter taktikk

USA har tidligere ment at disputter mellom Kina og de mindre nabolandene i regionen om sjøgrenser og små atoller skulle løses på fredelig vis gjennom FN-mekling. Nå skifter administrasjonen taktikk.

Omdreiningen blir presentert som et grep for å bygge ned Kinas økende dominans i området ved å støtte opp under og styrke folkeretten. Men utspillet vil garantert forarge Kina som allerede er underlagt sanksjoner og andre tiltak i konflikten med USA.

Den nye kursen fra amerikansk hold omfatter ikke uenighet om øyer, atoller, rev og andre former for landområder som går under betegnelsen territorielle.

– Verden vil ikke tillate Beijing i å behandle Sør-Kinahavet som sitt maritime imperium, sier den amerikanske utenriksministeren.

Støtter de allierte

Han legger til at USA står last og brast med sine allierte og partnere i Sørøst-Asia i kampen for å beskytte deres rettmessige krav på ressurser til havs. Dette er ifølge Pompeo helt i tråd med folkeretten.

Utenriksministeren sier at USA vil kjempe for fri ferdsel til havs i internasjonale farvann og motsetter seg ethvert forsøk på å innføre et regime om at «makta rår» i disse farvannene.

Selv om USA med dette fortsatt stiller seg nøytralt i territorielle tvister, blir kunngjøring fra høyeste hold i Washington tatt som en støtte til land som Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippinene og Vietnam som alle er i konflikt med Kina over øyer og atoller, særlig den kinesiske utbyggingen av holmer som så vidt stikker opp av havet.