Verden

15 personer henrettet i USA hittil i år. Tirsdag ble en ny henrettelse gjennomført i Texas.

Bildet viser en dødscelle i Huntsville-fengselet i Texas. Mark Soliz (37) ble tirsdag henrettet i fengselet.

En mann dømt til døden for drapet på en 61 år gammel kvinne i 2010, ble tirsdag henrettet i Texas.

  • NTB-AP

Mark Anthony Soliz (37) ble i 2010 dømt for å ha ranet og drept den 61-årige Nancy Weatherly som bodde avsides ved småbyen Godley utenfor Fort Worth i Texas.

Sammen med en annen mann begikk Soliz en rekke forbrytelser over en periode på åtte dager, og også en annen person ble drept. Soliz ble dømt til døden for drapet på den eldre kvinnen som ble begått «for noen små lusne» gjenstander.

Et udatert foto av Mark Soliz (37) som tirsdag ble henrettet i Huntsville-fengselet i Texas i USA. Soliz var dømt for flere kriminelle forhold begått i juni 2010, blant annet for å ha drept 61 år gamle Nancy Weatherly.

Den drapsdømtes forsvarere har gjennom flere ankeforsøk argumentert for at 37-åringen var påført hjerneskade som følge av morens tunge alkoholmisbruk under svangerskapet og at han derfor ikke kunne dømmes til døden.

Advokatene har anført at skadene kan sammenlignes med andre typer hjerneskader som også forhindrer domstolene i å ilegge forbrytere dødsstraff. Ingen av domstolene som har behandlet saken, har derimot delt forsvarernes syn, og dødsstraffen ble derfor opprettholdt. Den siste anken ble avvist mandag.

Mark Anthony Soliz er den femtende som er henrettet i USA så langt i år, og den sjette i Texas. Henrettelsen fant sted i Huntsville-fengselet og skjedde ved giftinjeksjon.

Det er planlagt ytterligere ni henrettelser i Texas i år.