Verden

Lærebok i økonomi vrakes for manglende fedrelandskjærlighet. Kritikerne tror Putins judopartner står bak.

MOSKVA (Aftenposten): Stadig flere lærebøker blir underkjent i den russiske skolen fordi de ikke er patriotiske nok. Mistanken rettes mot Putins barndomsvenn og judokompis.

Russlands president Vladimir Putin på judotrening forrige uke.
 • Per Kristian Aale
  Per Kristian Aale
  Aftenpostens Russland-korrespondent
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Den anerkjente økonomiprofessoren Igor Lipsits har skrevet en serie lærebøker i økonomi som er blitt brukt i den russiske skolen i mange år. Læreboken «Økonomi» for 10. og 11. klasse er kommet i sin 23. utgave, men nå er den blitt underkjent av en ekspertgruppe fra Undervisningsdepartementet.

Det betyr at skolene ikke har lov til å kjøpe inn denne boken, skriver avisen Kommersant.

Igor Lipsits er professor ved Moskvas høyere skole for økonomi og har skrevet mange lærebøker for den russiske skolen.

Avslagsbrev foreslår endringer

I avslagsbrevet til forlaget heter det at eksemplene i boken ikke «vekker tilstrekkelig kjærlighet til fedrelandet». Med bakgrunn i avslagsbrevet har forlaget foreslått at forfatteren gjør flere endringer:

 • Eksempler som kan vekke negative følelser til Russland, må fjernes.
 • Den må ta for seg president Vladimir Putins planer for et «økonomisk gjennombrudd for Russland».
 • Russlands politikk for importsubstitusjon må tas med fordi det vil «gjøre elevene stolte av landet sitt». Myndighetene har som mål at mat som tidligere ble importert fra Vesten, nå skal produseres i Russland.

Vil ikke endre noe

Lipsits sier at han ikke har noen planer om å endre boken slik at den tar for seg «glødende, patriotiske setninger om en økonomisk oppgang» som ikke finnes.

– Etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 har jeg vennet meg av med å skrive ideologisk korrekt, og jeg har ingen planer om å gjenoppfriske denne ferdigheten, sier Lipsits til Aftenposten.

Arkadij Rotenberg ble kjent med Vladimir Putin i Leningrad i tenårene. I dag er Rotenberg en av Russlands rikeste og mest innflytelsesrike personer, og han får stadig større kontroll over lærebokmarkedet.

Heftig debatt

Underkjennelsen av boken har ført til heftig debatt i russiske medier. Flere peker på at patriotisme tolkes i den sovjetiske tradisjonen som en anerkjennelse av politikken til landets ledelse.

– Økonomi er en vitenskap, og i skolen skal man legge grunnlaget for at elevene lærer grunnleggende økonomisk forståelse og analyse. Det er destruktivt hvis dette ideologiseres, mener rektor ved Den russiske økonomiske skolen, Ruben Jenikolopov, ifølge avisen Vedomosti.

Stadig færre bøker

De siste fire årene er antall godkjente bøker redusert fra 3000 til drøyt 800. I år vil det bli enda færre, viser tall fra Undervisningsdepartementet.

 • En mattebok ble underkjent fordi den ikke var tilstrekkelig patriotisk.
 • En biologibok kunne få elevene til å tenke på selvmord.
 • En ABC ble ikke godkjent fordi den inneholdt «for mange eventyr fra andre land».

Kamp om markedet

Mens Lipsits bok ble underkjent, ble en annen, ny økonomibok godkjent.

– Den var tydeligvis mer ideologisk korrekt enn min. Dessuten var den fra forlaget Prosvesjenie, bemerker han.

I Sovjet-tiden hadde forlaget Prosvesjenie monopol på å lage skolebøker, men etter kommunismens fall i 1991, er det kommet mange konkurrenter.
For noen år siden ble statlige Prosvesjenie privatisert, og kjøperen var Putins barndomsvenn Arkadij Rotenberg.

Snart monopol

Når antall godkjente bøker er blitt redusert med rundt 75 prosent de siste årene, har det nærmest bare rammet Prosvesjenies konkurrenter. Mange forlag har gått konkurs, og Prosvesjenie har fått stadig større markedsandel, ifølge økonomikommentatoren Boris Grozovskij.

«Monopoliseringen av markedet vil bare fortsette. Prosvesjenie har nå en markedsandel på 40 prosent, men det kommer snart til å øke til 85 prosent», skriver han i The Insider.

President Vladimir Putin og Arkadij Rotenberg ble kjent da de begge drev med judo i Leningrad (dagens St. Petersburg) i tenårene. Her trener Putin med et medlem av Russlands landslag.

Judokamerater

Rotenberg ble kjent med Putin i Leningrad i tenårene da begge drev med judo. Rotenberg er utdannet gymlærer. På 1990-tallet drev han en liten bedrift som solgte finske varer. Etter at Putin inntok presidentstolen, ble han raskt mangemilliardær. I dag er Rotenberg en av Russlands rikeste og mest innflytelsesrike personer.

Utviklingen i lærebokmarkedet viser samme utvikling som man har sett i mange andre sektorer i den russiske økonomien de siste par tiårene. Russland har et statskapitalistisk system der staten eier en stadig større andel av økonomien, og det er en liten krets av forretningsmenn som tjener seg søkkrike ved at myndighetene gir dem særfordeler, påpeker Andrej Kolesnikov fra Carnegie-senteret i Moskva.

– Kreml kjøper seg lojalitet ved å slippe til dem som er lojale, forteller Kolesnikov.

Klager til Putin

Foreningen for lærebokforfattere har skrevet et åpent brev til Putin der de klager på prosessen med å godkjenne bøker de siste årene.

«Vi har skrevet mange lærebøker gjennom årene, og vi kan ikke akseptere den uprofesjonelle og inkompetente måten godkjennelsen av lærebøker nå foregår på», står det i brevet.

Vil du lese flere artikler østfra?

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Russland
 2. Vladimir Putin
 3. Økonomi