- Obama ingen fredsforkjemper

Frederik S. Heffermehl mener Barack Obama ikke tilfredsstiller ordlyden i Alfreds Nobels testamente. – Obama står i spissen for verdens største militærmaskineri, sier han.
  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
  • Lederen for verdens største militærmakt burde ikke fått Nobels fredspris, mener Fredrik S. Heffermehl, forfatteren av boken Nobels vilje.

Tildelingen av Nobels fredspris for 2009 til president Barack Obama var et feilgrep, mener mannen som i fjor skrev bok om samtlige tildelinger av fredsprisen, i boken Nobels vilje. Fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl mente i boken at over halvparten av prisvinnerne etter 2. Verdenskrig ikke fortjente prisen, og Barack Obama kommer etter hans mening til å føye seg inn i rekken av ufortjente vinnere.

– Barack Obama er ikke noen fredsforkjemper og ingen forkjemper for alminnelig nedrustning, det Alfred Nobel ønsket å premiere, sier Heffermehl. – Han står i spissen for verdens største militærmaskineri, og han har tilsynelatende ingen planer om å avvikle dette militærmaskineriet.

Tilbake til Nobels grunntanker

Nobelkomiteens formann Thorbjørn Jagland sa i sin begrunnelse at Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid. Komiteen har lagt spesiell vekt på Obamas visjon om og arbeid for en verden uten atomvåpen. Dette er ord som spiller opp imot ordbruken i Alfred Nobels testamente, der det heter at prisen skal gis til den som det siste året har «virket mest eller best for folkenes forbrødring og som har avskaffet eller minsket de stående armeer og som har innstiftet eller virket for fredskongresser».

Heffermehl mener det er positivt at komiteen gir en begrunnelse som tar utgangspunkt i Nobels testamente, men begrunnelsen holder ikke, sier han til Aftenposten.

Dette var et skritt i riktig retning, men komiteen har fortsatt ingen kontakt med den typen fredsarbeid som Nobel ville belønne med fredsprisen, sier han. –Obama står i spissen for verdens største militærmakt, han er involvert i to meget alvorlige kriger, i Irak og i Afghanistan og har et meget tvilsomt forhold til Midtøsten, han unnlot nylig å si noe om Israels atomvåpen. Han kan komme til å trappe opp krigen i Afghanistan, og da blir dette helt galt.

Heller ikke Afganistankomiteen, en av de bistandsorganisasjonene som har lengst erfaring med hjelpearbeid i Afghanistan, er overbegeistret over tildelingen. Afghanerne kommer til å reagere negativt på at USAs president Barack Obama får Nobels fredspris, sier Liv Kjølseth, organisasjonens daglige leder, til Aftenposten.no.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at afghanerne vil reagere negativt, legger hun til.

Kjølseth sier Afghanistankomiteen i Norge er meget overrasket over prisutdelingen.

– Vi kan ikke forstå annet enn at komiteen har valgt å se bort fra USAs krigføring i Afghanistan, også kalt Obamas krig, når de har valgt å gi prisen til Barack Obama, sier Kjølseth.

– Intet nytt.

Hun påpeker at Obamas snakk om en ny strategi foreløpig ikke har manifestert seg i noe nytt.

– Obama virker fremdeles usikker på hva han skal gjøre i Afghanistan. Han vingler mellom å sende flere soldater og et mer ullent alternativ, sier Kjølseth. –Vi tolker dette ene og alene som en vektlegging av Obamas linjeskifte i forhold til president Bush. Vi ser den omleggingen av USAs politikk på globalt plan som noe veldig positivt, men det er ikke i seg selv tilstrekkelig til å dele ut en fredspris når det fortsatt pågår aktiv krigføring i Afghanistan. Det er en krig som ifølge amerikanske militære bare har blitt verre.

Afghansk kandidat

Afghanistankomiteen i Norges daglige leder påpeker også at det fantes en afghansk kandidat til prisen, menneskerettighetsaktivisten Sima Samar.

– Hvis de ønsket å kommunisere noe til det afghanske folket, kunne de ha valgt en afghansk kandidat, sier Kjølseth.