Alarmerende funn om nattevakter i Danmark: - Vi vil ha fritak for de over 55, sier norsk sykepleieleder.

Danske forskerne mener nattarbeid øker risikoen for dødsfall med 26 prosent sammenlignet med arbeid på dagtid.

– Jeg er kjent med at nattevakt øker risikoen for å bli syk, og jeg vil ikke jobbe slik i mange år, sier den 25 år gamle sykepleieren  Rudi Francis Walker.

En dansk undersøkelse blant 18.000 sykepleiere viser at de som jobber natt, står i fare for å utvikle alvorlige og dødelige sykdommer.

– Det mest alarmerende i studien vår er at det er stor risiko for at nattsykepleiere utvikler Alzheimers, hjerneskader og andre former for alvorlig helsesvikt, sier Zorana Jovanovic Andersen til fagtidsskriftet Sykepleien som først omtalte studien. Andersen er professor ved Københavns Universitet.

Sykepleier Rudi Francis Walker på Lovisenberg sykehus jobber tredelt vakt. Det vil si at han jobber kveld, natt og dag. På det meste har han fem nattevakter på en måned. Slik har han jobbet i ett og et halvt år.

– Jeg er kjent med at nattevakt øker risikoen for å bli syk, og jeg vil ikke jobbe slik i mange år. På sikt håper jeg å komme bort fra turnus, selv om man kan leve med det en stund.

Walker sier turnus også har fordeler, som at det er flere fridager på rad etter vakt.

– Men ulempene er nok større enn fordelene. Det sosiale livet blir redusert når man må sove på dagtid, og for de med små barn er påkjenningen enda større.

Dansk Sygeplejerråd mener at eldre sykepleiere kanskje helt bør slippe å jobbe om natten.

  • Sjekk hvilke yrker som er mest og minst kreftutsatte

Fare for Alzheimer og hjerneskade

Det er leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, enig i.

– Vi ser svært alvorlig på funnene i den danske forskningen og vil at de eldste sykepleierne skal beskyttes mot nattarbeid.

Hun mener det er naturlig å ta opp nattarbeid for de eldste sykepleierne på nytt.

– Dette handler om de ansattes helse, og om at folk skal makte å stå lenger i arbeid og samtidig kunne beholde helsen, sier hun.

Rudi Francis Walker er enig:

– De eldste skal ikke ha like store krav på å delta i tredelt vakt. Noen liker det, mens andre synes det er ekstremt tungt. De må få slippe.

– Når vi får så alvorlige tall på bordet, må vi også forvente at arbeidsgivere tar en gjennomgang av hele bemanningen og sine vaktlag og vurderer om grunnbemanningen er forsvarlig, sier Eli Gunhild By.

Sykepleier Rudi Francis Walker er 25 år, men også han merker at kroppen kjemper imot å være våken når han jobber om natten.

– Det er en indre kamp for å holde seg våken. Jeg blir sulten midt på natten, og kan bli litt uggen mot slutten av nattevakten, sier han.

Natterarbeidet er tøffere nå enn før

– Det sier seg selv at situasjonen blir verre all den tid sykepleierne som arbeider på natten, har fått flere arbeidsoppgaver og pasienter. Både ved sykehusene og ute i kommunene er pasientene sykere og mer skrøpelig med flere diagnoser nå enn tidligere. Vi blir eldre og flere uten at ressursene til sektoren har økt, sier forbundslederen.

Ifølge forskerne viser mortalitetsstudien at nattarbeid kan forårsake skade på hjernen, og at man med stor sannsynlighet fastslå at nattarbeid
øker risikoen for dødsfall med 26 prosent sammenlignet med arbeid på dagtid.