Verden

EU kan bli mindre grønt

OSLO/BRUSSEL (Aftenposten): EU kan komme til å svikte fornybar energi når Kommisjonen onsdag legger frem forslag til ny klimapolitikk frem mot 2030.

Kravet om at en viss prosent av energiforsyningen i EU-landene skal være fornybar energi står i fare for å bli fjernet som bindende mål. Tyskerne ønsker bindende krav om fornybarandel for å styrke denne industrien. Foto: CHPV/Scira Offshore Energy

 • Ingeborg Moe
  Utenriksjournalist

Dagens EU-kommisjon har kort tid igjen, i mai er det valg til nytt Europaparlament. Medlemslandene er dypt splittet i klimapolitikken, og den økonomiske krisen svekker den politiske forståelsen for klimatiltak.

Høye priser

Dette er den direkte bakgrunn for at EUs klima— og energipolitikk blir utvannet. EU har vært et miljøfyrtårn, men det er i ferd med å blekne .

Aftenposten har hatt tilgang til en rekke av de dokumentene som skal legges frem i Brussel onsdag. Det gjelder blant annet dokumenter som angår energi og konkurransekraft, en lengre utredning om energipriser og om kvotehandel med CO2.

For eksempel er energiprisene i EU mye høyere enn hos konkurrentene. Gassprisen er så mye som tre-fire ganger høyere enn i USA, viser en av utredningene. Grunnen er billig skifergass i USA. EU heller kaldt vann i blodet på dem som tror at skifergass skal bli stort og viktig i Europa, slik det er i USA.

Les også:

Les også

Vi er minst klima- bekymret i verden

Felles for alle disse dokumentene er at de er meget forsiktige i tonen og ikke kommer med nye store reformer.

Bindende krav?

Det er ventet at EU-kommisjonen legger frem et forslag om at unionen skal redusere utslippene av CO2 med 40 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2030.

Dette er et dokument EU holder tett til brystet.

Det er høyst usikkert om EU setter noe ambisiøst mål for hvor stor del av unionens energiproduksjon som skal komme fra fornybar energi. Kommisjonen har tidligere signalisert at det bør settes et mål om 30 prosent fornybar energi innen 2030. Spørsmålet er om et slikt krav blir juridisk bindende eller bare et råd.

Tyskland ønsker et juridisk bindende mål for fornybar energi. Britene og polakkene ønsker det ikke. Så uansett hva Kommisjonen skulle foreslå i dag – blir det en beinhard tautrekking mellom EUs medlemsland i ministerrådet om dette. I tillegg vil Europaparlamentet ha sitt å si.

Norge har støttet britenes krav om bare ett juridisk bindende mål på utslipp. Norge eksporterer gass til Europa for nesten 300 milliarder kroner. Derfor er Norge opptatt av å sikre gassens markedsandel i EU-landenes miks av energi.

Norge er stort

I energiutredningene fra EU pekes det på Norges økende innflytelse på EUs gassmarked. Vi er tidvis en større leverandør enn Russland.

Mange av de store energiselskapene er på britenes side. Grunnen er at ved bare å sette et mål for utslippsreduksjonen er det opptil markedet å finne den beste måten. I praksis betyr det – for eksempel – at britenes fornying av atomkraften vil kutte CO2, uten at de må investere i ny, dyr fornybar energi.

Les også:

Les også

– Vi kan ikke være avhengige av en klimaavtale

Et betydelig problem i EU er prisen på CO2-kvoter. EUs handelssystem med kvoter er verdens største. På grunn av svak økonomisk utvikling og redusert industriaktivitet i EU-landene, er CO2-kvoter billige. Det betyr at hele kvotehandelssystemet ikke fungerer etter hensikten.

Norge har spilt inn overfor EU at flest mulig sektorer må inn i kvotehandelssystemet. Men EU-kommisjonen kommer ikke til å legge frem betydelige reformer av kvotehandelen, ifølge de dokumentene Aftenposten har hatt tilgang til.

Kravet om å opprette en slags sentralbank som kan overvåke EUs kvotehandel avviser kommisjonen. Den kommer med mindre ambisiøse forslag for å rette på problemene i dette markedet, som av observatører betegnes som flikking.

 1. Les også

  Kollektiv krisevegring

 2. Les også

  Naken hare myrdet rev

 3. Les også

  Den industrielle revolusjon skjer NÅ

 4. Les også

  Varsler flere varme vintre

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Så mange prosent vil EU at Norge skal kutte klimautslippene med innen 2030

 2. NORGE
  Publisert:

  Bare to EU-land får like strenge klimakrav som Norge

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Norge er en sterk støttespiller for Parisavtalen | Vidar Helgesen

 4. VERDEN
  Publisert:

  Det skulle være EUs nye flaggskip. I stedet ble den nye klimaloven presentert uten feiring og fanfarer.

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Fredag la regjeringen frem sin klimaplan. Her er seks ting du bør vite for å henge med.

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Equinors utslippskutt gir ingen klimaeffekt uten hjelp fra EU