Sture Bergwall får ikke millionerstatning

Sture Bergwall, tidligere kjent som Thomas Quick, har fått avslag på kravet om 15 millioner svenske kroner i erstatning fra den svenske staten.

Sture Bergwall, tidligere kjent som Thomas Quick, har fått avslag på kravet om erstatning fra den svenske staten.

Bergwall fremmet i fjor erstatningskravet for de årene han var tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus og for de psykiatriske lidelsene han sier han ble påført. Bergwall var tvangsinnlagt fra 1991 til 2014.

Men mandag ble det kjent at svenske myndigheter har avslått erstatningskravet.

Det var etter å ha blitt innlagt på det psykiatriske sykehuset i Säter i 1991 at han begynte å erkjenne det ene drapet etter det andre, i alt over 30 drap.

I årene 1994 til 2000 ble han dømt for til sammen åtte drap, blant dem på norske Therese Johannessen (8), Trine Jensen (23) og Gry Storvik (17).

I 2008 fortalte han imidlertid at han ikke hadde begått noen av dem, og i 2013 ble han formelt frikjent for alle drapene han tidligere var dømt for.

I sin erstatningssøknad argumenterte Bergwall for at han skulle ha vært skrevet ut året etter tvangsinnleggelsen.

I forbindelse med saken har både sykehuset han ble behandlet på, påtalemyndigheten og forsvarerne hans fått kraftig kritikk.