Åtte ord fra Giuliani som gir håp til Trump-motstandere

Donald Trumps juridiske oppgjør med pornostjernen Stormy Daniels kan ha gått fra å være et lite problem til å bli et stort.

Tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani er blitt president Donald Trumps juridiske rådgiver.

Donald Trumps nære støttespiller Rudy Giuliani opplyste onsdag at Trump hadde betalt sin advokat Michael Cohen tilbake pengene som var brukt for å få en pornostjerne til å holde munn. Men Giuliani sa ytterligere åtte ord som har gitt Trumps motstandere håp om at det er mer grums i emning: «Michael pleide å ta hånd om slike saker».

Giuliani sa til Fox at Trump «ikke visste om detaljene (om betalingen), så vidt jeg vet, men han visste om den generelle avtalen om at Michael pleide å ta hånd om slike saker. Slik jeg tar meg av slike ting for mine klienter. Jeg plager dem ikke med hver eneste ting som oppstår.»

Ikke ulovlig

Tidligere New York-ordfører Giuliani sa til Fox News at advokat Michael Cohens betaling av 130.000 dollar – drøyt én million kroner – til skuespillerinnen Stormy Daniels «vil komme til å vise seg å være helt lovlig»:

– De pengene var ikke kampanjepenger, sa Giuliani.

I USA kan ikke en person gi mer enn 5400 dollar i støtte til en presidentkandidat.

Torsdag bekreftet Trump Giulianis påstander på Twitter.

Stormy Daniels har saksøkt presidenten og sier at hun er blitt tvunget til å holde munn om sin affære med Trump.

Kan være lovbrudd

Ifølge USA-forsker Hilmar Langhelle Mjelde kan Giulianis uttalelse bety at Trump har gjort seg skyldig i lovbrudd. Det avhenger imidlertid av hva Trump visste om Cohens utbetaling, når han visste det og med hvilken motivasjon Trump handlet.

– Vi har ikke nok fakta til å konkludere ennå, sier forskeren fra Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen.

Han peker også på at dette viser at Trump-teamets uttalelser spriker. I Russlandsetterforskningen er det tvil om Trump vil la seg avhøre under ed.

– Det kan styrke spesialetterforsker Muellers sak om de mener å ta Trump i å tale usant for dem, som altså er straffbart.

Mjelde forteller at den største faren for Trump er at spesialetterforsker Mueller sannsynligvis kan fange Trump i løgner.

– Det skal så lite til for å bli tatt for det – noen få uforsiktige ord. Det er meget farlig for Trump å prate i vei med mer eller mindre presise formuleringer i et avhør med Mueller, fremholder Mjelde.

Det er straffbart å lyve hvis man forklarer seg under ed, men så langt har ikke Trump avgjort om han vil forklare seg for Mueller.

Trumps advokat Michael Cohen er under etterforskning av FBI.

Jurister: Beløpet burde vært innrapportert

Saken med pornostjernen sendte Mueller over til justismyndighetene i New York. Giulianis insistering på at pengene ikke hadde noe å gjøre med presidentvalgkampanjen, rimer dårlig med at pornostjernen ble betalt for å holde munn rett før valget i 2016. I samme tidsrom måtte Trump håndtere virkningene av lydbåndopptaket der han skrøt av hvordan han antastet kvinner, fastslår nyhetsbyrået AP.

Byrået har intervjuet jurister som til dels er uenig med dr. juris Giuliani om lovligheten av betalingen til pornostjernen.

Hvis Cohens betaling var fullt og helt privat, var det ikke snakk om brudd på loven om kampanjefinansiering, fastslår Richard L. Hasen fra universitetet i California.

Men Giulianis utsagn om at betalingen ikke hadde noen sammenheng med valgkampen virker «ganske søkt», gitt tidspunktet pengene ble overlevert på, sier advokat Andrew Herman, spesialist på kampanjefinansieringslovgivningen i det Washington-baserte advokatfirmaet Miller & Chevalier.

– Myndighetene vil helt sikkert hevde at betalingen av de 130.000 dollarene fra Cohen til Daniels var et lån til Trump-kampanjen for å sikre at påstandene om et sex-forhold ble holdt hemmelige, og at Trumps tilbakebetaling er å anse som en kampanjeutlegg, mener Herman.

Han sier videre at både lånet og utlegget burde vært innrapportert til den føderale valgkommisjonen.

Bedre for Cohen om det var lån

Alle kampanjeomkostninger, inkludert utlegg og lån skal rapporteres til det føderale valgstyret, FEC. Inntil Giulianis avsløring onsdag har spørsmålet i denne saken vært om Cohen hadde støttet Trump-kampanjen med en pengegave uten å melde fra om det. Men hvis Giulianis opplysninger stemmer, kan det mer se ut som om Cohen har gitt et lån han unnlot å rapportere om, ikke en gave:

– Dette kan være gode nyheter for Cohen, for i så fall ville det ha vært opp til presidenten eller kampanjeledelsen å innrapportere lånet, resonnerer jusekspert Hasen.

Han mener det viktigste med Giulianis avsløring, er at den impliserer presidenten direkte.

Spesialetterforsker Robert Mueller.

Kongressen må avgjøre

Hvis etterforskningen konkluderes med at det har skjedd et lovbrudd, er det usikkert hva som vil skje. Spørsmålet om en sittende president kan straffeforfølges er uavklart juridisk.

– Det finnes faglig solid argumentasjon for at en ikke kan straffeforfølge en sittende president fordi det kan ses som å tukle med 2016-valgresultatet og hindre ham i embetsutførelsen. Trolig er Kongressen den eneste som kan håndtere påståtte lovbrudd av en sittende president, sier Hilmar Mjelde.

Mjelde tror derfor saken vil bli oversendt til Kongressen hvis det finnes bevis for lovbrudd, og så vil det være den amerikanske nasjonalforsamlingen som må avgjøre hva den vil gjøre med saken.