Cubas neste president har anklaget Norge for oppviglersk virksomhet

Denne uken går Raúl Castro av som president på Cuba. I en lekket video har hans etterfølger uttalt sin misnøye med Norge.

Visepresident Miguel Díaz-Canel (t.v.) skal torsdag ventelig velges til Cubas president etter Raúl Castro.

Onsdag møtes Cubas nasjonalforsamling til et to dagers møte. Når delegatene forlater hverandre torsdag, heter landets president for første gang på flere tiår noe annet enn Castro til etternavn. Visepresident Miguel Díaz-Canel er utpekt til å overta.

Lekket video

Omverdenen vet lite om personen Díaz-Canel og hvilke synspunkter han har. I fjor ble det imidlertid lekket en video der han snakket med partifeller i landets kommunistparti. I dette opptaket lekset han opp mot dissidenter, uavhengige medier og enkelte utenlandske ambassader i Havanna. Han mente de drev «oppviglersk virksomhet». De landene som ble nevnt var USA, Storbritannia, Tyskland, Spania og Norge.

Utenriksdepartementet tok den gang opp saken med Cubas ambassadør i Oslo for å få en forklaring på hva som lå i kritikken, men fikk til svar at ambassaden ikke kjente til detaljene i saken.

Ambassadør: Ikke helt enige

– Ja, vi har hatt våre uenigheter, bekrefter Cubas Norges-ambassadør Oscar de los Reyes Ramos overfor Aftenposten.

– Den norske ambassaden har kontakter med deler av kulturlivet, og vi har ikke vært helt enige om hensikten med dette, sier han.

Han sier uttalelsene fra visepresidenten i fjor falt i en uformell sammenheng. Ambassadøren bekrefter at han den gang snakket med norsk UD om saken, men sier saken ikke er blitt nevnt siden.

I Utenriksdepartementet var man ikke fornærmet over refsen fra den cubanske visepresident. Flere Aftenposten har snakket med, sier det heller ble sett på som en kompliment å bli nevnt i denne sammenhengen.

Årsaken til Díaz-Canels Norges-kritikk antas nemlig å være norsk kontakt med og støtte til miljøer som regimet ikke liker altfor godt. Dette er ikke hardkokte opposisjonelle miljøer, men for eksempel kunstnere som utfordrer grensene for ytringsfrihet i ettpartistaten. De tolereres, men er ikke velansett fra myndighetenes side.

UD: Vanlig diplomatisk virksomhet

På spørsmål fra Aftenposten om en kommentar til at Cubas neste president beskylder Norge for oppviglersk virksomhet svarer statssekretær Marianne Hagen slik på e-post.

«Norge har et godt samarbeid med cubanske myndigheter, og har gjennom årene bygget opp et bredt nettverk innenfor myndighetsapparatet, sivilt samfunn og kulturliv. Dette er en del av den vanlige diplomatiske virksomheten og de bilaterale relasjonene med Cuba.»

Møtet i nasjonalforsamlingen avsluttes torsdag. Det antas at Díaz-Canel overtar da. Dette er en dag med symbolsk betydning fordi det er årsdagen for da den mislykkede, CIA-støttede invasjonen i Grisebukta i 1961 ble slått tilbake.

I mars hilste Miguel Díaz-Canel og kona Lis Cuesta Peraza på velgere i kø ved valglokalet i Santa Clara.

Har gått gradene i partiet

Miguel Díaz-Canel fyller fredag 58 år og er dermed født etter revolusjonen på Cuba. Han er utdannet ingeniør og har gått gradene i landets kommunistparti. Blant annet har han vært lokal partileder og statsråd for høyere utdanning. Han har to barn og er gift for annen gang. Det råder usikkerhet om han skal regnes som en pragmatiker eller om han er en kompromissløs hauk. Ifølge nyhetsbyråer har han det siste året signalisert en stadig strengere ideologisk linje.

Raúl Castro (86) overtok etter broren Fidel for ti år siden. Han har gjennomført noen økonomiske reformer med mer privat virksomhet. Under hans styre gjennomgikk Cuba også en forsiktig tilnærming til USA under tidligere president Barack Obama. Han beholder foreløpig posisjonen som partisjef og øverstkommanderende for militæret.