Verden

Enorme klimautslipp fra gasslekkasje i California

Flere tusen mennesker er evakuert på grunn av en massiv lekkasje av klimaskadelig metangass utenfor Los Angeles. Å stanse utslippene kan ta flere måneder.

Dennis Arriola leder Southern California Gas og har måtte unnskylde seg for utslippene som ikke lar seg stoppe.
  • Ntb

SISTE:

Les også

Enorm gasslekkasje i California er stanset

Den usynlige gassen som strømmer ut av et anlegg hvor naturgass lagres under bakken, ble oppdaget allerede i oktober.

Å finne kilden til lekkasjen tok tid, og alle forsøk på å stanse den har så langt vært mislykkede. Planen nå er å bore en avlastningsbrønn 1,5 kilometer ned i bakken.

— Vi konsentrerer innsatsen om å stanse lekkasjen så raskt som mulig, sa en talsperson for selskapet Southern California Gas til Los Angeles Times nylig.

Men arbeidet er komplisert, og selskapet regner ikke med at lekkasjen er tettet før i slutten av februar eller i mars.

Metan er en skummel klimgass:

Les også

Ku-rap er skikkelig krise

Kraftigere enn CO2

Metan er den viktigste bestanddelen i naturgass, som brukes til strømproduksjon, oppvarming av boliger og i komfyrer mange steder i verden.

Utvinning av naturgass skjer ofte i områder hvor det også finnes olje, og foregår blant annet i Nordsjøen. Men metan som slipper ut i atmosfæren, fungerer som en svært kraftig klimagass.

Selv om metan har begrenset levetid i atmosfæren, kan klimapåvirkningen per tonn være 30 ganger så kraftig som for CO2 over en periode på hundre år.

Utenfor Los Angeles har opptil 72.000 tonn metan lekket ut siden oktober, ifølge organisasjonen Environmental Defense Fund. Californias samlede metanutslipp kan ha økt med 25 prosent som følge av lekkasjen fra et rør med en diameter på 18 centimeter.

Oles klode:

Les også

Det ekstreme været er snart normalt

Helseplager

Sammen med metangassen som lekker ut, er det påvist små mengder giftige stoffer, ifølge nettstedetInside Climate News.

I tillegg er naturgassen tilsatt et stoff som skal gjøre det mulig å lukte den i tilfelle den lekker ut i boliger. Dette stoffet antas å være grunnen til at folk i området ved gassanlegget utenfor Los Angeles har klaget over hodepine, kvalme, neseblod og andre helseplager.

Flere tusen mennesker har derfor midlertidig flyttet fra området, i påvente av at lekkasjen stanses.

Metan er svært brannfarlig, og over gassanlegget er det innført flyforbud i tilfelle et fly skulle være så uheldig å kjøre inn i en gasslomme og antenne den.

På verdensbasis bidrar metanutslipp fra ulike kilder betydelig til global oppvarming, og USA innfører i år nye regler for å begrense lekkasjer fra olje— og gassnæringen.

Les mer om

  1. Klima