Verden

Kriminalomsorgen inviterer fanger med skoleferie til Nederland

Innsatte med korte dommer og som tar utdanning under soningen, blir bedt om å søke seg til det «norske» fengselet i Nederland.

Det «norske» fengselet Norgerhaven i Veenhuizen i Nederland der norske myndigheter har kjøpt fengselsplasser. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

 • NTB

Tilbudet om å ta et opphold i Nederland i skoleferien går fram i et nytt skriv fra Kriminalomsorgen, ifølge VG.

Innsatte som studerer, er normalt ikke i målgruppen for overføring til det som omtales som luksusfengselet Norgerhaven i Nederland, nettopp fordi de er opptatt med studier.

Men utdannelsesløpet i fengslene følger skoleruten, hvilket betyr flere uker fri midt på sommeren.

– Dette vil være aktuelt for innsatte som av ulike grunner ikke kan overføres til Norgerhaven uten samtykke. For eksempel på grunn av at de følger undervisning, men har åpning for overføring for en kortere periode, som i forbindelse med skolens sommerferie, skriver daværende assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.

 • Sivilombudsmannen har inspisert fengselet og er kritisk til at norske dømte skal sone i utlandet.

Målet er å øke antall innsatte i Norgerhaven, blant annet for å frigjøre plasser i Norge for nedstengning og oppussing i løpet av sommermånedene, heter det i brevet.

Ap vil si opp nederlandsk fengselsavtale

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener leie av Norgerhaven har fungert etter intensjonene, som er å redusere soningskøen. Men han misliker at opphold i Nederland fremstilles som sommerferie.

– Dette er helt ukjent for meg. Umiddelbart fremstår det ikke som en god fremgangsmåte dersom det er egnet til å skape inntrykk av at Norgerhaven er en sommerferie-leir. Soning skal ikke være sommerferie, sier han.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Nederland
 2. Fengselsvesenet
 3. Per-Willy Amundsen

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Regjeringen avslutter fengselsavtale i Nederland

 2. POLITIKK

  Venstre har snudd: Sier ja til å sende norske fanger til Nederland frem til 2020

 3. NORGE

  Hver tredje innsatt er utlending

 4. NORGE

  Politiet med bekymringsmelding: Kan måtte slippe fri utlendinger som utgjør en samfunnsrisiko

 5. NORGE

  Rapport: Fengslene har kuttet i utdanningstilbud, legebesøk og vedlikehold

 6. NORGE

  De er psykisk ustabile og skader seg selv. Hjelpen er å bli låst inne på en glattcelle.