EU kutter oljekjøp fra Russland. Derfor er det foreløpig ingen panikk i Moskva.

Oljemarkedets natur og enorme huller i sanksjonsregimet gjør at Russland likevel tjener stort på salg av olje og gass.

Ukrainere demonstrerte utenfor EU-toppenes møte i Brussel mandag. De krevde forbud mot kjøp av olje og gass fra Russland.

EU ble mandag enig om et delvis forbud mot russisk oljeeksport til EU. Forbudet gjelder over to tredjedeler av oljeimporten fra Russland. I løpet av året skal 90 prosent av EUs oljekjøp fra Russland stoppes.

Det fører ikke til panikk i Russland.

Foreløpig tjener de mer enn før invasjonen i Ukraina. Russland venter å hente inn ytterligere 1000 milliarder rubler i olje- og gassinntekter i år. Det tilsvarer 144 milliarder norske kroner, melder NTB.

Pengene skal brukes på «ytterligere betalinger» til pensjonister og familier med barn, samt på å gjennomføre «spesialoperasjonen» i Ukraina, som er det Kreml omtaler krigføringen i Ukraina som.

Ungarns statsminister Viktor Orban smiler tilsynelatende fornøyd under møtet med sine europeiske kolleger.

EU måtte tekkes Orban

EUs oljeforbud gjelder bare olje levert med skip. Russisk olje vil fortsette å strømme til Europa gjennom oljerørledninger. Det skyldes særlig protester fra Ungarn. Statsminister Viktor Orban argumenterte med at de er helt avhengig av russiske oljeleveranser.

Polen og Tyskland sier de skal kutte import av olje levert med oljerørledninger innen slutten av året. Dermed vil 90 prosent av EUs oljekjøp fra Russland ha blitt stoppet.

Ungarn, Slovakia og Tsjekkia vil fortsette å motta russisk olje.

Oljen kan selges andre steder

Langt fra hele verden har gått med på sanksjoner mot Russland. Kina, India, Tyrkia, Georgia og noen afrikanske land vil kjøpe billig russisk olje, skriver The Washington Post.

Oljeleveransene til India og Kina har økt etter invasjonen. I april gikk Asia forbi Europa som den største kjøperen av russisk olje.

President Vladimir Putin kan selge olje til andre områder enn i EU.

Russland vil trolig finne andre kjøpere til minst halvparten av de 3 millioner fatene med olje som Russland har solgt til EU, tror analyseselskapet Rystad Energy.

– Akkurat hvor mye som vil bli kjøpt av andre land, er høyst usikkert. Cirka halvparten kan gå tapt, mens den andre halvparten kan bli kjøpt av andre. Men tapet kan bli enda mindre, skriver Bjørnar Tonhaugen, sjef for oljemarkedet i en e-post til Aftenposten.

Høye priser gjør at Russland likevel går i pluss

Selv om Russland må lokke med lavere priser for å få solgt olje til India og Kina, så tjener Russland foreløpig mer enn før. Det skyldes at Ukraina-krigen presset opp prisen på olje.

Russlands oljeinntekter er opp 50 prosent i år, ifølge anslag fra Det internasjonale energibyrået (IEA). Det melder Bloomberg.

Selv om det er ventet at oljeproduksjonen må kuttes betraktelig i år, så vil Russlands skatteinntekter fra olje øke til mer enn 1700 milliarder kroner, har Rystad Energy beregnet. Dette er 45 prosent mer enn i 2021.

– Håpet må være at Russland får solgt olje, men til lavere pris

Så hva er det som gir den ønskede effekten, nemlig at Russland tjener mindre på å selge olje?

Hvis Russland eksporterer mindre olje, så vil det skape en knapphet på verdensmarkedet. Det vil føre til at prisene går i været.

Da vil Russland kunne tjene like mye eller mer, selv om de eksporterer mindre. EU og resten av verden vil derimot lide under presset av høye energipriser.

Den ønskede effekten av sanksjonene får man først dersom Russland fortsetter å forsyne verdensmarkedet med olje, men at de får mindre betalt for oljen enn før.

– Den eneste måten man kan redusere russiske inntekter fra oljeeksport, er dersom de fortsetter å eksportere like mye, men at de får en lavere pris. Det er det EU ønsker seg aller mest, sier SEB-analytiker Bjarne Schieldrop.

Men foreløpig er man altså ikke der.

Lakhta-senteret, hovedkvarteret til Gazprom, ses bak et privat hus i St. Petersburg i Russland.

Gassen fortsetter å flomme til Europa

Mens EU nå sier et delvis nei til olje fra Russland, så er de ikke i stand til å si nei til russisk gass. Til det er de for avhengig av russiske gassleveranser.

Selv om Russland eksporterer bortimot halvparten så mye gass som de gjorde før, så har prisen femdoblet seg. Derfor tjener Russland mer enn før på å eksportere gass.

EU har sagt at de skal bli uavhengig av russisk fossilt brensel, men de har gitt seg selv tid frem til 2030 med å bli det.

– Verre enn energikrisen på 70-tallet

De som nærmest garantert vil merke EUs oljeembargo, er de som kjører bil med bensin eller diesel.

Det er allerede et raffineriproblem i verden, og det vil bli verre med EU-sanksjonene. Prisen på bensin og diesel vil gå enda mer opp.

– Prisspiralen er i full gang. Den kommer til å bli forverret av importforbudet i EU, sier Schieldrop.

Europa kan denne sommeren vente seg drivstoffmangel, sier IEA-sjef Fatih Birol i et intervju med Spiegel.

Birol advarte om at energikrisen er mye verre enn 70-tallets oljesjokk og at den kommer til å vare lenger.

Mangel på reservedeler og teknologi vil merkes

Det som begynner å merkes i Russland, er mangelen på vestlig teknologi, kompetanse og deler.

Det vil etter hvert føre til lavere olje- og gassproduksjon i Russland, tror Schieldrop.

Og mindre russisk olje på verdensmarkedet vil bidra til varige høye energipriser.