Slik fordeles de enorme verdiene etter dronningens død

Prins William overtar eiendom verdt 11 milliarder. Kong Charles overtar gater i London og halve kystlinjen i Storbritannia.

Kong Charles og prins William tar i tur og orden over tronen etter dronning Elizabeth. Med det tar de også over store verdier.

Nå skal arven etter dronning Elizabeth fordeles. Men det er unntatt offentlighet hvem som arver hva av hennes private formue. Derimot er noe bestemt av hvilken tittel man har og får. Når prins William nå overtar tittelen prins av Wales, overtar han blant annet hertugdømmet Cornwall.

Med det følger eiendeler som kongefamilien har anskaffet seg over 700 år. Dette landområdet har gitt faren Charles en inntekt på rundt 244 millioner årlig. Det består blant annet av hundrevis av kvadratkilometer med land, ni slott og flere eiendommer, ifølge The Guardian.

Hertugdømmets eiendeler ble verdsatt til mer enn 1 milliard pund i slutten av mars.

Overtagelsen av Cornwall gjør prins William til en av Storbritannias største grunneiere.

Dette familiebildet er tatt på en av Scilly-øyene. På tiden bildet er tatt, var den eid av kong Charles. Nå har sønnen, prins William, overtatt eierskapet.

Charles overtar «familiebedriften»

Dronning Elizabeths personlige formue skal også fordeles. Den er verdt over fire milliarder norske kroner.

Formuen består blant annet av dette:

  • En av verdens største private frimerkesamlinger, verdt rundt 1 milliard kroner.
  • Feriestedet Balmoral Castle, der dronningen døde.
  • Sandringham House, der familien blant annet feirer jul.

I Storbritannia er arveavgiften på 40 prosent. Men en avtale fra 1993 fritar Charles fra å betale arveavgift for det han arver etter moren.

Charles vil derimot betale inntektsskatt. Dette er noe dronning Elizabeth begynte frivillig med i 1992, etter en diskusjon om hvordan kongehuset finansieres.

Men hva slags inntekter er det egentlig som ligger til grunn for dronning Elizabeths store formue?

En betydelig del av formuen antas å komme fra «The Crown Estate». Det er en offentlig etat som forvalter kongehusets eiendommer og landområder. Disse består blant annet av flere gater og eiendommer i London, store landbruksområder, kjøpesentre og over halve Storbritannias kystlinje.

75 prosent av inntektene herfra går til staten. De resterende 25 går direkte til monarken.

«The Crown Estate» eier blant annet 75 prosent av shoppinggaten Regent street. Den går fra Waterloo Place, gjennom Piccadilly Circus og Oxford Circus til kirken All Souls. De resterende 25 prosentene eies av Oljefondet.

Betaler ikke arveavgift

Fra «The Crown Estate» vil kong Charles arve blant annet de kongelige arkivene og den kongelige samlingen av malerier. Dette er eiendeler han ikke kan selge, men i realiteten gir til staten mot et tilskudd. Det skriver The Guardian.

I tillegg arver han hertugdømmet Lancaster. Det er et organ som er ansvarlig for å forvalte en privat portefølje av land, eiendommer og finansielle investeringer.

Ifølge arveavtalen trenger han ikke betale skatt av dette. Grunnen er at han skal bevare «en grad av økonomisk uavhengighet fra dagens regjering».

Avtalen sier videre at «monarkiet som institusjon trenger tilstrekkelige private ressurser for å være i stand til å fortsette å utføre sin tradisjonelle rolle i det offentlige livet».

Alle andre enn kong Charles som arver private eiendeler fra dronningen, må betale arveavgift, ifølge den britiske avisen.