Verden

Enorme forskjeller i USA: Vokser du opp i sør, er risikoen stor for at du får en tøffere barndom

Ny rapport avslører enorme forskjeller i barns oppvekstvilkår i USA.

En undersøkelse fra Redd Barna viser at det har svært mye å si for hvor man vokser opp i USA. Spesielt kommer sørlige, landlige områder med et flertall av svarte og folk med latinamerikansk bakgrunn, dårlig ut av undersøkelsen.
 • Julie Berg Melfald
  Julie Berg Melfald
  Journalist

– Rapporten viser en helt uakseptabel virkelighet i USA. Millioner av fattige og marginaliserte barn får ikke en rettferdig sjanse til å lykkes i livet. Det er på grunn av hvem de er og hvor de vokser opp, sier Mark Shriver, senior visedirektør i amerikanske Redd Barna, i en pressemelding.

Organisasjonen har kartlagt hvordan det er å vokse opp i dagens USA. Rapporten viser at hvor man bor i landet har svært mye å si for hva slags oppvekst man får.

I rangeringen kommer delstatene New Jersey, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut og Iowa best ut.

En større andel barn i Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma og Arkansas vil derimot finne tilværelsen langt tøffere.

Rapporten har tatt for seg variasjoner i lav utdanning, antall tenåringsgraviditeter, matmangel og hvor mange barn som dør på grunn av dårlig helse, i ulykker, drap eller selvmord.

– En tragedie

– Det er ingen overraskelse at man finner store forskjeller på disse faktorene innad i USA. Slik har det vært lenge. Fortsatt er det stor forskjell på fokuset delstatene har på å utjevne ulikhetene, sier amerikanske Jennifer Leigh Bailey, professor i statsvitenskap ved NTNU.

Like fullt gir undersøkelsen grunn til bekymring, mener hun.

– Det er en tragedie. Det er helt avgjørende at barn får en god start på livet. Et samfunn hvor en stor andel barn sliter, vil skape problemer også for samfunnet på sikt.

Les også

De ler av ekspertene og fnyser av målingene. Kjernetroppene skråsikre: Trump vinner igjen.

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, er selv amerikansk og understreker at USA vil slite på sikt om de ikke klarer å utjevne forskjellene i barnas leveforhold.

Sørlige og landlige områder sliter

På fylkesnivå danner det seg et tydelig bilde av hvor forskjellene ligger:

 • Nesten to tredjedeler av fylkene med dårligst resultater ligger sør i USA.
 • I 75 prosent av de verste fylkene er det et flertall av ikke-hvite i befolkningen.
 • Nesten 90 prosent av fylkene med dårligst kår ligger i landlige områder.

Se statene og fylkene rangert her.

Mange av disse ulikhetene kan i stor grad knyttes til befolkningens inntektsnivå, tror Hilmar Mjelde, seniorforsker ved NORCE forskningssenter. Tall viser at fattigdom i landet har variert geografisk helt siden 1960-tallet, ifølge forskeren.

– Områdene med høyest fattigdom er ikke-urbane, landlige strøk som man finner i det sørøstlige USA, sier Mjelde.

At områder med en høy andel av mennesker med afroamerikansk og latinamerikansk bakgrunn får noen av de dårligste resultatene, overrasker han ikke.

– Fattige områder gjenspeiler den lave inntekten til visse etniske minoriteter. Det vil si afroamerikanerne, etterkommere av urbefolkningen og latinamerikanere, men også hvit arbeiderklasse. Historisk har den svarte befolkningen vært en underklasse. I dag består denne underklassen også av millioner av fattige og udokumenterte innvandrere fra Latin-Amerika, forklarer seniorforskeren.

Hilmar Mjelde, seniorforsker ved NORCE forskningssenter, mener det ikke er overraskende at ikke-urbane og landlige strøk kommer dårlig ut av rapporten.

Les også

 1. Black lives matter har en bedre sak enn De gule vestene | Andreas Slettholm

 2. Amerikansk ekspert frykter at politiet vil det vanskelig for Black lives matter-bevegelsen

3,5 millioner færre barn kunne gått sulten

Ifølge Redd Barna er det fem ganger så stor risiko for høy barnedødelighet i de laveste rangerte fylkene enn i de som topper rangeringen.

I tillegg er det tre ganger mer sannsynlig at barnet mangler mat og 14 ganger høyere risiko for at de ikke fullfører videregående skole. Jenter i de verste fylkene har dessuten 26 ganger mer sannsynlighet for å bli gravid i tenårene.

– Hvis hvert fylke hadde beskyttet og sørget for sine barn på samme måte som fylkene på toppen av listen, ville 3,5 millioner færre barn gått sultne, det ville vært 130.000 færre tenåringsfødsler i året og 15.000 færre barn ville dødd i USA hvert år, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Det er 14 ganger høyere risiko for at elever i de laveste rangerte fylkene ikke fullfører videregående skole enn i de som topper rangeringen. Redd Barna konkluderer med at det er helt avgjørende at lokale myndigheter investerer mer i barns oppvekst – både gjennom lovgivning, programmer og finansiering.

Stor forskjell i filosofien til den enkelte delstat

Leigh Bailey ved NTNU sier det er stor forskjell i prioriteringene til lokale myndigheter.

– Det handler i bunn og grunn om ulike filosofier. Noen delstater er mye mer bevisste på å investere på områder som utdanning og å være på lag med de fattigste i befolkningen, sier hun.

I flere delstatsgrunnlover er det lovfestet at staten ikke kan ha et budsjettunderskudd, forteller professoren. Dette gjelder ofte i sør og Midtvesten. Det gjør at lokale myndigheter ikke kan ta opp lån – selv i dårlige tider. Når det må spares blir utdanninginstitusjoner ofte nedprioritert.

Seniorforsker Mjelde trekker også frem at det sørøstlige USA styres av konservative republikanere. Her står fagforeningene svakere. Dette fører blant annet til dårligere velferdsordninger, forklarer han.

– Man må huske at føderale myndigheter i USA ikke har like mye makt som man ofte tenker. Når alt kommer til alt, ligger mye av beslutningsmyndigheten hos delstatene, påpeker Bailey.

Les mer om

 1. USA
 2. Oppvekst
 3. Barn
 4. Redd Barna