Verden

Hensikten var å stenge Kina ute. Nå får Beijing i stedet ny lederrolle, mener eksperter.

HO CHI MINH CITY (Aftenposten): En av verdens største handelsavtaler skulle styrke USAs innflytelse og demme opp for Kina. Nå kan det motsatte skje.

Donald Trump undertegnet 23. januar president-ordren om å trekke USA fra Trans-Pacific Partnership (TPP). Foto: EVAN VUCCI/AP/NTB scanpix

 • Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne
  Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne

For da president Donald Trump trakk USA ut, åpnet han samtidig for at Beijing tvert imot kan befeste sin rolle som økonomisk motor – også for USAs asiatiske partnere og allierte.

– Trump får klare seg uten våre tiger-reker og nøye seg med amerikanskprodusert ris! roper turguiden Mai Da triumferende og høyt, i et forsøk på å overdøve den støyende motoren i den flatbunnede elvebåten.

Turen langs elveløp i Mekong-deltaet går til små landsbyer der familier ror tradisjonelt fiske i smale sampaner og dyrker sine små åkrer som forfedrene i århundrer før dem. Kontrasten er stor til Ho Chi Minh City (HCMH) noen mil unna, der innbyggerne ønsker vekst og modernitet velkommen i den hektiske byen som før kommunistenes endelige seier var Sør-Vietnams hovedstad, og som folk flest fortsatt kaller Saigon.

Den blide tur-guiden Mai Da vitser om Donald Trump når han tar med turister på elvetur i Mekong-deltaet. Foto: JØRGEN LOHNE

Vietnam hadde mest å vinne på TPP – Trans Pacific Partnership. Men landet vil klare seg godt også uten frihandelsavtalen Trump har skrotet. Og nå åpner Kina døren på vidt gap for USAs asiatiske partnere og allierte.

Når den overdrevent sprudlende og pratsomme reiseleder Da spøker med hva USAs president må klare seg uten, har det selvsagt sammenheng med at Trump har holdt sitt løfte fra valgkampen og sørget for å stanse USAs deltagelse i den store frihandelsavtalen.

I virkeligheten sikrer trolig Vietnams egen bilaterale land-til-land-avtale med USA leveranse av både reker og ris, og den kontroversielle presidenten har nok helt andre varer i tankene når han fremstiller skrotingen av TPP som en stor fordel for amerikanerne.

I Mekong-deltaet holdes gammelt, tradisjonelt levevis i hevd. Foto: JØRGEN LOHNE

Uansett, Trump tar helt feil, mener eksperter:

– Å tippe TPP over bord vil bli et tap for USA og en gevinst for Kina, advarte Barack Obamas handelsutsending Michael Froman like før han gikk av etter presidentskiftet.

Tror Kinas innflytelse kan øke med Trump som USAs leder

– USA har nå overlatt ledelsen til Kina når det gjelder å fremme og inngå asiatiske handelsavtaler, konstaterer den amerikanske forfatteren, forretningsmannen og Kina-eksperten James Mc Gregor i en omfattende analyse gjengitt i Foreign Policy og China File.

Presidentens TPP-beslutning vil bli husket som det historiske øyeblikk da Amerika besluttet å si fra seg sitt lederskap i denne delen av verden og akseptere en mindre rolle, ifølge fem avtroppende amerikanske ambassadører.

Nettopp TPP var det beste virkemiddel USA hadde for å påvirke Kinas handel og politikk, ifølge Mc Gregor, som har analysert det kommunistiske regimets politikk og gjort forretninger i landet i mer enn 30 år.

Han viser blant annet til at kinesiske reformpolitikere som er stilt på sidelinjen av myndighetene, i stillhet har håpet at konkurranse fra TPP ville tvinge frem endringer:

– Beijing kunne sett seg nødt til å fjerne markedsbarrièrer for å konkurrere mot medlemsland i TPP som jo oppildner medlemmene til handel og investeringer. Avtalen kunne ha fått det kinesiske lederskapet til å iverksette økonomiske reformer som ble lovet for mange år siden, mener Mc Gregor, som sterkt oppfordrer Trump til å snu og bruke frihandelsavtalen aktivt for å nå USAs mål.

Ambassadør og handelsutsending Michael Froman mener skrotingen av TPP er til stor fordel for Kina. Foto: CHARLIE NEIBERGALL/AP/NTB scanpix

Vender seg til Kina?

Et spørsmål mange stiller seg, er i hvor stor grad Trumps skroting av TPP kan føre til at Vietnam og andre land blant USAs asiatiske partnere og allierte i større grad enn før vil knytte seg til Kina.

USA er riktignok Vietnams største eksportmarked, men Beijing har i flere år vært Hanois totalt sett største handelspartner, og styrking av økonomiske forbindelser var et viktig tema under vietnamesiske kommunistpartisjefen Nguyen Phu Trongs besøk hos Kinas president Xi Jinping i januar.

De to landene er motstandere i striden om rettigheter i Sør-Kinahavet, men det tilsynelatende hjertelige møtet mellom lederne munnet ut i en tydelig erklært felles vilje til å løse alle uoverensstemmelser.

Kinas Xi Jinping og Vietnams Nguyen Phu Trong (t.v) møttes i Beijing i januar. Her er de avbildet i Folkets store hall i 2015. Foto: CHINA DAILY/REUTERS/NTB scanpix

I løpet av de siste månedene har både TPP-landet Malaysia og USAs tradisjonelt så nære allierte Filippinene vært i Beijing i samme ærend. Begge er i likhet med Vietnam Kinas motstandere i Sør-Kinahavet-striden.

Tilbakeslag, men ingen krisestemning

TPP er et omfattende samarbeidsprosjekt mellom 12 Stillehavsland som representerer omtrent 40 prosent av verdensøkonomien: Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, USA og Vietnam.

Avtalen, som ble undertegnet for ett år siden, kan først tre i kraft etter at minst seks land som omfatter minst 85 prosent av samtlige medlemslands samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) endelig har godkjent den.

Det er bred enighet om at Vietnam, sammen med Malaysia, ville hatt mest å tjene på en TPP med USA som ledende partner:

– Landet vårt ville blitt enda mer attraktivt for utenlandske investeringer, og vi ville fått bedre adgang for vietnamesiske produkter i flere markeder. Behovet for arbeidskraft ville ha økt og mange vietnamesere kunne fått bedre livsvilkår, sier fagforeningslederen Dang Tuan Tu, som er øverste tillitsmann for 26.000 arbeidere ved skofabrikken Chang Shin Viet Nam i Dong Nai-provinsen, noen mil øst før Ho Chi Minh City.

Fagforeningsleder Dang Tuan Tu er skeptisk til at Vietnam skal knytte seg nærmere til Kina. Foto: JØRGEN LOHNE

Men Trumps avgjørelse om å trekke USA ut, skaper ikke nødvendigvis noen generell krisestemning.

– Amerikansk skroting av TPP-avtalen rammer nok hitech-industrien hardest. For virksomheter som den vi driver, er ikke TPP nødvendigvis en like big deal, sier formann Tu, som tar imot på sitt nøkterne kontor på fabrikken.

I et hjørne står en liten byste av en mer fremstående formann: Den kommunistiske landsfaderen Ho Chi Minh er selve symbolet på kampen for selvstendighet fra Frankrike fra 1945 og ikke minst på Vietnamkrigen, som endte med USAs og Sør-Vietnams nederlag på 1970-tallet.

Forutsetninger for fortsatt vekst

Kommunistiske Vietnams vekst og velstand er et resultat av globaliseringen og den gradvise åpningen av økonomien fra og med 1980-årene. Med lavere lønninger og mindre kostnader enn sin store nabo Kina og andre konkurrenter, er landet blitt et viktig produksjonssted for utenlandske selskaper. Blant dem som har outsourcet produksjon av klær og sko hit, er presidentdatteren Ivanka Trump, ifølge det franske magasinet L’Express.

Trump-rådgiver får refs for «gratisreklame» for Ivanka Trump

Vietnam har de beste muligheter til å realisere sine ambisjoner om å bli Sørøst-Asias viktigste senter for arbeidsintensiv produksjon av blant annet elektroniske produkter samt klær og sko, går det frem av en analyse publisert av Nikkei/Financial Times (FT), utarbeidet etter at det var klart at USA ikke ville gå med i TPP.

Vietnam har ambisjoner om å bli Sørøst-Asias viktigste senter for varer som krever arbeidsintensiv produksjon. Foto: JØRGEN LOHNE

Og landet kan regne med at den stabile årlige BNP-veksten på like over fem prosent vil fortsette helt frem til 2050, skriver Viet Nam News, og siterer PricewaterhouseCooper (PWC). Det internasjonale byrået har nedjustert de langsiktige forventningene for Vietnam noe siden forrige prognose ble laget i 2015. Årsakene: Trumps valgseier og britenes Brexit.

Neste år undertegner Vietnam en frihandelsavtale med hele EU-området. Landet har også gode økonomiske forbindelser med blant andre TPP-landene Australia og Chile, og deltar i det den økonomiske samarbeidet i ASEAN, organisasjonen der Vietnam er medlem sammen med ni andre sørøstasiatiske land.

En frihandelsavtale med Sør-Korea har vært i funksjon siden desember 2015.

Lager Nike-sko for verdensmarkedet

En god og trygg arbeidsplass, mener Nguyen Thi Be Tho (bak, t.h) om skofabrikken Chang Shin Foto: JØRGEN LOHNE

Skofabrikken Chang Shin kan være et godt eksempel på den suksess Vietnams kommunister har hatt med å øke landets velstand ved å tiltrekke seg utenlandske investeringer. Den er bygget med sørkoreansk kapital, og viktigste kunde er den amerikanske sportsmerkevaren Nike. Hver eneste sko produseres for utenlandske markeder, til kunder som har inngått avtaler med selskapets ledelse i Seoul.

– En god arbeidsplass, sier den sjenerte Nguyen Thi Be Tho (31) som sitter ved samlebåndet og smører lim på innersåler sammen med andre kvinnelige produksjonsarbeidere:

– Jobben er sikker, det fysiske arbeidsmiljøet er godt, og vi har forsikring og gode velferdsordninger, sier hun, så lavt at det knapt kan høres over fabrikkhallens summende maskiner.

Fritt frem for Beijings egeninteresser?

Når Trump nå har gjort det svært klart at TPP ikke blir forelagt USAs folkevalgte til godkjenning, er det åpenbart at avtalen vil fremstå i en svært redusert utgave, hvis den da i det hele tatt lar seg virkeliggjøre. Japans statsminister var blant dem som var raskt ute med å slå fast at det uten USA ikke har noen hensikt å fullføre president Barack Obamas store prosjekt, som hadde som mål å legge til rette for samordnet økonomisk politikk og reguleringer, kutt av tollsatser og fremme av felles vekst – samt ikke minst: Demme opp for Kina ved å sikre USAs makt og innflytelse i Asia og Stillehavsregionen.

Australia har på sin side tatt til orde for å forsøke å få TPP til å fungere med de landene som er igjen, og foreslår at også Kina blir med.

Beijing-regimet viser i utgangspunktet ingen stor begeistring over invitasjonen til å slutte seg til en pakt som i utgangspunktet hadde til hensikt å begrense dets egen makt og innflytelse; dette ble sist gjort helt klart da utenriksminister Wang Yis besøkte i Australia for noen dager siden.

Ikke desto mindre er Kina, sammen med Sør-Korea, invitert som gjester når de 11 gjenværende TPP-landene samles til drøftinger i Chile i mars.

Satser på egen frihandelsavtale

Men heller enn å takke ja til TPP, vil Kina trolig trappe opp markedsføringen av sitt eget frihandelsavtale-alternativ, med det engelske navnet RCEP (The Regional Comprehensive Economic Partnership). RCEP skal eventuelt omfatte de ti ASEAN-landene: Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar og Kambodsja, og de seks økonomiene ASEAN har handelsavtaler med, nemlig Australia, China, India, Japan, Sør-Korea og New Zealand.

Fagforeningsleder Dang Tuan Tu er tillitsmann for 26000 arbeidere. Foto: JØRGEN LOHNE

Fagforeningsleder Dang Tuan Tu ved den store skofabrikken i Dong Nai er skeptisk til at Vietnam skal knytte seg nærere til Kina, via handelsavtaler eller på annen måte. Han sier rett ut at kineserne ikke er til å stole på:

– Jeg er ikke så opptatt av den rent politiske siden av saken, men det er jo helt klart at vi på mange måter er sterkt påvirket av kineserne allerede. Mange storselskaper har flyttet sin produksjon hit, og vi importerer mange kinesiske varer. Vi er den svakeste part og må ofte akseptere at Kina presser oss til å godta dårligere vilkår enn vi fortjener, sier han idet sirenen uler og arbeiderne på dagskiftet pakker sammen og strømmer mot stemplingsurene.

Det blir fort trangt i gaten når hele dagsskiftet på skofabrikken Chang Shin starter mopedene for å komme seg hjem. Foto: JØRGEN LOHNE

På vei mot utgangen fremhever Tu at den felles TPP-lovgivningen ville gitt fordeler for landets arbeidere:

– Regjeringen måtte ha godtatt at det opprettes flere nye fagforbund. I dag tillater de bare én sentral organisasjon. Dette ville vært en stor og viktig reform, sier han.

Ifølge Obamas handelsrepresentant Froman er ikke ansattes rettigheter beskyttet i Kinas RCEP-avtale, og klubbformannen Tu avslører at han nok håper at det arbeidet som pågår for å få til et TPP uten USA, skal lykkes.

Og han er enig med ekspertene:

– TPP ville kunne demme opp for Beijings innflytelse. Når Donald Trump ikke er interessert i andre land, bare i å Make America Great Again, gir han Kina muligheten til å dominere i enda sterkere grad.

jl@ap.no

facebook.com/jorgenlohne

twitter.com/jorgenlohne

Les mer om

 1. Kina
 2. Vietnam
 3. USA
 4. Donald Trump
 5. Handel
 6. Xi Jinping

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Dette bildet viser hvordan USA overlater makten til Kina

 2. VERDEN
  Publisert:

  Jublende barn, vennligsinnet presse og smiger: Slik vant kineserne Trumps hjerte og en diplomatisk triumf

 3. VERDEN
  Publisert:

  Tror Kinas innflytelse kan øke med Trump som USAs leder

 4. VERDEN
  Publisert:

  Nord-Korea, nervøse allierte og en selvsikker Xi Jinping. Donald Trump legger i dag ut på sin hittil viktigste utenlandsreise.

 5. VERDEN
  Publisert:

  Donald Trump har startet sin første arbeidsuke i Det hvite hus - og byr på massive skattelettelser og et tupp bak til et dusin land

 6. VERDEN
  Publisert:

  Trump skjeller ut de allierte for å gi USA en råtten avtale. Politikken hans vil øke USAs underskudd kraftig.