Verden

Propp i EØS-systemet gjør norske banker bekymret. Nå drar Siv Jensen til Brussel for å få oppmerksomhet.

BRUSSEL (Aftenposten): Prosessen med å få EUs nye bankregler inn i EØS-avtalen går svært tregt. Det kan ramme norske banker, advarer Finans Norge.

– Det at vi får på plass dette møtet, tolker vi som et tegn på at også EU ser seg tjent med å få fortgang i dette arbeidet, sier finansminister Siv Jensen. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

Brexit, migrasjon, terror, økonomi. Agendaen i Brussel er allerede full av tunge saker, og nå er norske myndigheter bekymret over hvor sakte det går å få nye EU-regler inn i EØS-avtalen.

Særlig skaper innføringen av en lang rekke bankreguleringer trøbbel. Det er årsaken til at finansminister Siv Jensen og kolleger fra Island og Liechtenstein torsdag reiser til Brussel for å møte EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

De var EØS-landene som tok initiativ til møtet.

– Målet er å få fortgang i prosessen og få innlemmet disse reglene i EØS-avtalen så fort som mulig. Det er viktig at norsk finansnæring har de samme rettighetene som konkurrentene i EU, sier Jensen.

Hun mener Norge har jobbet «på høygir» for å få på plass lovverket.

– Men vi opplever at det er behov for å finne bedre mekanismer i samarbeidet inn mot EU. Det hjelper ikke at vi jobber fort hvis det ikke jobbes tilsvarende fra den andre siden. Men det at vi får på plass dette møtet, tolker vi som et tegn på at også EU ser seg tjent med å få fortgang i dette arbeidet, sier hun til Aftenposten.

  • 30-åringen refser EU og vil stanse migrantstrømmen. Om få uker kan han styre et land.

Totalrenoverer finanssystemet

De nye reguleringene er en del av overhalingen av EUs finanslovgivning som ble satt i gang som følge av finanskrisen og den påfølgende eurokrisen.

Stortinget gjorde i fjor det overordnede vedtaket om at Norge skal knytte seg til EUs finanstilsyn, som ble opprettet i 2011, men mange av de detaljerte lovforslagene i den nye bankreguleringen er fortsatt ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det uroer finansnæringen i Norge.

– Vi hadde håpet at disse store regelverkene nå skulle være på plass, men det har vist seg å ta mye lengre tid enn noen hadde ventet, sier Ellen Bramness Arvidsson, direktør for strategi og internasjonal koordinering i Finans Norge.

Rekordmange banksaker på vent

Antall rettsakter knyttet til bank og finans som venter på å bli tatt inn i EØS-avtalen, har steget fra nesten ingen for fem år siden til rundt 300 i dag.

En rekke faktorer trekkes frem som forklaring på at behandlingen har tatt tid. En av dem er kompleksiteten i de nye reglene, en annen er uenigheter mellom EFTA-landene selv og treghet fra EUs side. Blant annet har en sentral saksbehandler blitt flyttet over til EU-kommisjonens brexit-team.

– Det er ikke slik at all skyld ligger hos kommisjonen, men det er tydelig at dette ikke er en sak som er blitt prioritert veldig høyt. Derfor er vi veldig glade for at finansministeren skal ha dette møtet, sier Bramness Arvidsson.

Bekymring for norsk næring

Finans Norge frykter at norske finansforetak som ønsker å opprette virksomhet i andre EU-land, kan bli rammet dersom det går for lang tid fra EUs innføring av reglene, til de tas opp i EØS-avtalen.

– Risikoen er at enkelte land vil hevde at vi ikke er med i det indre markedet på dette området, fordi reglene ikke er innlemmet i EØS, sier Bramness Arvidsson, som også peker på at det kan gå utover norske forbrukeres beskyttelse når de er kunder i virksomheter med base i andre land og filial i Norge.

– Så langt er det ikke satt på spissen, men om noen skulle gjøre det er den juridiske usikkerheten fundamental, sier Bramness Arvidsson.

Mer enn 500 saker på vent

Opphopingen av finanssaker bidrar til at det totale tallet på rettsakter som har trådt i kraft i EU og som ennå ikke er blitt tatt inn i EØS-avtalen, har passert 500.

Regjeringen hadde opprinnelig som mål å få redusert bunken.

«Etterslepet skal ned og vår ambisjon er å fjerne det helt», slo statssekretær Ingvild Næss Stub fast i 2014.

Finansminister Jensen avviser at regjeringen har bommet på målet.

– Vi har ingenting å skamme oss over. Finanstilsynssaken var en propp i systemet som jeg jobbet med fra jeg tok over og som vi fikk løst i fjor. Nå jobber vi på spreng for å få inn det store antallet rettsakter som er knyttet til finanssektoren. Regjeringens ambisjoner når det gjelder etterslepet, har ikke gått ned, sier Jensen.

Aftenposten har ikke lykkes med å få en kommentar fra EU-kommisjonen til denne saken.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).

Les mer om

  1. EØS
  2. EU
  3. Finans Norge
  4. Siv Jensen