Ytre høyre, ytre venstre og islamister. Trusselen fra ekstremister øker fra alle kanter i Tyskland.

BERLIN (Aftenposten): Antallet høyre- og venstreekstremister øker i Tyskland. Den islamistiske terrortrusselen regnes likevel som den største utfordringen for sikkerhetsmyndighetene.

Tyskland er blitt utsatt for fem angrep av personer med islamistisk bakgrunn siden 2015. Her er kansler Angela Merkel og innenriksminister Thomas de Maizière (t.v.) på vei til julemarkedet i Berlin, der en lastebil kjørte inn i en folkemengde og drepte 12 mennesker.

Cyberangrep, terrortrussel fra islamister, voldelige ekstremister fra både høyre og venstre og spionasje fra andre land – på alle felter forsterkes trusselen mot Tyskland.

Slik konkluderte innenriksminister Thomas de Maizière under en pressekonferanse der den årlige rapporten fra Verfassungsschutz ble lagt frem i Berlin tirsdag. Verfassungsschutz (betyr bokstavelig talt beskyttelse av grunnloven) har ansvaret for innenriks politisk overvåking.

Fredag starter G20-møtet i Hamburg, der blant andre presidentene Donald Trump, Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan skal være til stede. Den største bekymringen er at de såkalte autonome, venstreekstremister, vil gå til angrep.

Bekymret foran valget

Tyskland er i økende grad blitt et mål for spionasje fra andre land. Russland, Kina og Iran er hovedaktører, men også Tyrkia nevnes som et problem. Foran Forbundsdagsvalget i september er Russland den største bekymringen.

– Det økende antallet cyberangrep stiller Tyskland ovenfor store utfordringer, sa de Maiziére og viste til erfaringene fra valget i USA og Frankrike.

Han oppfordret alle til å beholde den indre roen, finne ut hva sannheten er og være opptatt av fakta.

– Faren ligger ikke i at Russland vil støtte bestemte kandidater, men at tilliten til demokratiet svekkes, sa presidenten for Verfassungsschutz Hans-Georg Maassen. Han sto også for den eneste ørlille spøken under fremleggingen av den dypt alvorlige rapporten:

– Det boomer på alle kanter. Hadde jeg vært forretningsmann, ville jeg vært fornøyd.

Innenriksminister Thomas de Maizière (t.h.) og president for Verfassungsschutz Hans-Georg Maassen la frem en dyster rapport om sikkerhetssituasjonen i Tyskland på en pressekonferanse i Berlin tirsdag.

Trusselen fra salafister

Siden 2015 har Europa opplevd 29 islamistiske angrep. Fem av dem i Tyskland. Ifølge Verfassungsschutz regnes 680 personer i Tyskland som farlige islamister, de fleste av dem er salafister. At IS i Syria og Irak nå er på vikende front, øker heller enn minsker trusselen, sa Maassen.

Sikkerhetssituasjonen i Tyskland påvirkes selvsagt av utviklingen i andre deler av verden. Ikke minst speiles det som foregår i Tyrkia her, både av politiske grunner og fordi det bor tre millioner av tyrkisk avstamning i Tyskland.

I kategorien «ikke-islamistisk, utenlandsk ekstremisme» er denne nasjonaliteten helt dominerende. Blant de 27.000 tyrkerne som observeres av sikkerhetsmyndighetene er både PKK-medlemmer og et «betraktelig antall» høyreekstremister.

Mer vold fra høyreekstreme

Ifølge Verfassungsschutz har Tyskland nå 28.500 venstreekstremister, av dem regnes 8500 som voldelige. Antall høyreekstremister er noe lavere, med 23.000 – men over halvparten av dem regnes som voldelige. I begge kategorier er dette de høyeste tallene siden 2010, da man begynte å telle på denne måten. Antall høyreekstreme voldsangrep økte med 22 prosent fra 2015 til 2016. Samtidig har antallet venstreekstreme voldsepisoder sunket.

For første gang tar årsrapporten for seg også de såkalte Reichsbürger, mennesker som ikke anerkjenner staten. Flere voldelige episoder det siste året tilskrives dem.

Nytt er også at de såkalte identitære følges med på. Bare 300 medlemmer er kjente, men her er overlapp til høyreekstremister, opplyste Maassen.

Lyspunkt?

Men finnes det ingen lyspunkt, spurte en håpefull journalist under pressekonferansen.

– Her skal det gis et realistisk bilde, sa de Maizière.

Han understreket at det likevel slett ikke er slik at landets stabilitet eller demokrati er truet. De klarer å holde kontroll, og selv om det er flere ekstremister enn før er det også slik at «vi aldri før har utvist, fengslet eller dømt så mange farlige islamister. Vi har forhindret mange angrep».

– Jeg sier alltid at det ikke finnes absolutt sikkerhet, sa innenriksministeren.