WHO-studie: Remdesivir er ineffektivt i behandling av covid-19

Remdesivir påvirker ikke i betydelig grad dødeligheten til covid-19-pasienter, heter det i en ny studie fra Verdens helseorganisasjon, ifølge Financial Times.

Legemiddelet Remdesivir har liten til ingen effekt i behandling av covid-19, kommer det fram i en ny studie fra Verdens helseorganisasjon WHO, ifølge Financial Times.

Legemiddelet er blitt brukt i behandling av pasienter med covid-19, men altså til liten nytte, ifølge WHO-studien, som avisa har fått tilgang til.

Funnet kommer fra den ventede «Solidarity»-studien, der WHO har undersøkt virkningen av Remdesivir og tre andre potensielle medisiner mot covid-19, blant dem hydroksyklorokin, hos 11.266 sykehusinnlagte pasienter.

Ingen av de fire behandlingene påvirket dødeligheten i særlig grad, og sørget heller ikke for at færre måtte bli lagt i respirator.

Ei heller hadde legemidlene noen åpenbar virkning på hvor lenge pasientene ble liggende på sykehus, heter det i studien.

Forskerne understreker imidlertid at studien primært er ment å skulle måle effekt på dødeligheten til sykehusinnlagte pasienter. Studien er heller ikke blitt fagfellevurdert.

EU-kommisjonen har inngått en felles innkjøpsavtale med Gilead, som produserer Remdesivir, om kjøp av 500.000 behandlinger med legemiddelet til bruk på covid-19-pasienter.

Rammeavtalen dekker alle EU- og EØS-landene, inkludert Norge. I tillegg er Storbritannia og seks andre land med på den.

Den er også tillatt i USA i behandling av covid-19-pasienter som trenger oksygentilførsel.

Opprinnelig ble legemiddelet produsert som en potensiell ebolamedisin.