Russland og USA rasler med sablene i nord

Pentagon er bekymret for det de mener er russisk styrkeoppbygging i Arktis, men anklages selv for å rasle med sablene med sitt nærvær i Norge og nordområdene.

Et russisk Tu-22M3 bombefly tar av fra en flybase i Kaluga. USA ser med økende bekymring på det de hevder er russisk opprustning i nord.

– Russland ruster opp flybaser og radarinstallasjoner fra Sovjettiden, bygger nye havner og redningssentre og utvider sin flåte med atomdrevne og konvensjonelle isbrytere, sier Pentagon-talsmannen Thomas Campbell til CNN.

Ifølge Campell viser satellittbilder at Russland også er i ferd med å ruste opp sitt nettverk av luft- og kystforsvarsanlegg for å kunne svare på angrep og styrke forsvaret av sine områder i Arktis. Det bekymrer amerikanerne.

Militarisering

– Vi overvåker selvsagt dette svært nøye. Ingen er interessert i en militarisering av Arktis, sier en annen Pentagon-talsmann, John Kirby, til DPA.

Han understreker at USA har sikkerhetsinteresser i regionen som er svært viktige både for landets forsvar og som «en potensiell strategisk korridor» mellom Asia, Europa og USA.

Klimaendringene har ført til issmelting og åpnet opp deler av regionen, der det skjuler seg store mengder olje og gass, samt verdifulle mineraler.

Ny sjørute

Tre russiske atomubåter brøt samtidig gjennom isen i Arktis i forrige måned, i det som ble sett på som en klar styrkedemonstrasjon fra den russiske marinens side.

Issmeltingen i Arktis kan også gjøre Nordøstpassasjen isfri, noe som kan få store følger for skipstrafikken mellom Asia og Europa.

– Det kan endre global skipsfart og dermed også frakten av over 90 prosent av alle varer i verden, sier Elizabeth Buchanan ved Deakin-universitetet i Australia til CNN.

Russland vil imidlertid kontrollere Nordøstpassasjen, noe USA misliker og hevder er i strid med internasjonale avtaler for skipsfart.

Supervåpen

USA er også bekymret for russernes utvikling av nye og avanserte våpensystemer, som testes ut i nord.

Noe av det som bekymrer dem mest, og som omtales som russernes nye supervåpen, er den atomdrevne Poseidon 2M39 -torpedoen.

Russland utvikler også en ny ubåttype for å frakte den anslagsvis 20 meter lange torpedoen, og Belgorod -ubåten skal etter planen være klar til sjøsetting i september.

Pentagons frykt er at Poseidon-torpedoen vil kunne snike seg forbi dagens amerikanske forsvarssystemer og forårsake «en radioaktiv tsunami» som vil gjøre store kystområder i USA ubeboelige i flere tiår.

Et russisk MiG-31 fly blir tanket i lufta under en russisk militærøvelse Arktis i forrige måned.

Vellykkede tester

Ifølge lederen for Etterretningstjenesten i Norge, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, er torpedoen rett nok i testfasen.

– Men det er et strategisk våpensystem som kan styres mot mål, og det har en betydning langt utenfor den regionen den nå blir testet i, sier han til CNN.

– Den ser ut til å være en realitet, sier professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier i Norge.

Ifølge Pentagon har Russland den siste tiden også gjennomført vellykkede tester av flere andre nye våpen, blant annet den hypersoniske krysserraketten Tsirkon som kan benyttes mot sjømål.

– Tsirkon er ny teknologi og har hypersonisk teknologi, noe som gjør den vanskelig å forsvare seg mot, sier Stensønes.

Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes ser med bekymring på Russlands utvikling av nye og avanserte våpensystemer, blant dem den atomdrevne Poseidon 2M39-torpedoen og den hypersoniske Tsirkon-raketten.

Amerikanske bombefly

Russland fastholder at de har fredelige hensikter i Arktis, men viser også til det de omtaler som USAs og Natos styrkeoppbygging i nord.

USA har stasjonert B-1 Lancer bombefly og rundt 200 soldater på Ørland i Trøndelag og har også nylig gjennomført operasjoner øst i Barentshavet.

En atomdrevet amerikansk Seawolf-ubåt dukket senest i august opp utenfor Tromsø, noe som ifølge forsvarseksperter ble sett på som et klart signal til Moskva ettersom det da var fem år siden forrige gang den amerikanske marinen la ut et foto av en slik ubåt i overflatestilling.

Globus-radaren

Amerikanerne er også i ferd med å ruste opp Globus-radaranlegget i Vardø, bare 50 kilometer fra grensa til Russland, og de har personell stasjonert der.

Den oppgraderte radaren skal ifølge Etterretningstjenesten tas i bruk neste år, til protester fra Russland som har noen av sine viktigste militærbaser på Kolahalvøya.

– Vi kommer til å gjennomføre gjengjeldelsestiltak for å styrke vår egen sikkerhet, slo en talskvinne for russisk UD fast for to år siden.

Det som nå skjer i Arktis, kan være et ledd i disse tiltakene.