Eksperter frykter forbud mot å gi kvinner i USA informasjon om abort

Kan amerikanske delstater selv bestemme hva innbyggerne får vite om abort? Juseksperter frykter for ytringsfriheten.

En amerikansk kvinne deler ut flyveblader med informasjon om medikamentell abort i Washington dagen etter at USAs høyesterett fjernet den føderale retten til Abort. Nå frykter flere juseksperter at det kan bli vanskeligere å spre informasjon om abort, når hver enkelt delstat skal bestemme sine egne abortlover.

USAs høyesterett fjernet fredag 24. juni uke den føderale retten til abort. Nå er spørsmålet opp til hver enkelt delstat.

Siden kjennelsen er abort blitt forbudt i en rekke delstater. Det ventes at forbud innføres i halvparten av statene.

Flere spørsmål står imidlertid ubesvart. Blant annet om amerikanske kvinner fortsatt vil kunne reise til andre delstater for å utføre abort, og om det vil være mulig å motta abort-medisiner i posten.

I tillegg stiller flere juseksperter nå spørsmål ved hvor enkelt det vil være å dele og tilgjengeliggjøre informasjon om abort i delstater der dette kan bli ulovlig. For eksempel gjennom annonsering og informasjonskampanjer.

Det skriver New York Times.

– Kan bli rotete

– Selv om du i prinsippet har lov til å snakke fritt om abort, er spørsmålet om denne retten kan reguleres hvis den bidrar eller oppmuntrer andre til å ta abort.

Det sier Will Creely, som er juridisk direktør ved the Foundation for Individual Rights and Expression, en forening som jobber for å styrke ytringsfriheten i USA.

En av USAs største anti abort-organisasjoner, fremmet nylig et forslag til en lov som vil gjøre det ulovlig for stater å dele informasjon via telefon, internett eller andre medier, med formål om å avslutte et svangerskap.

Et annet lovforslag, sponset av konservative senatorer i delstaten Sør-Carolina, ble fremmet forrige uke. Det vil gjøre det ulovlig å gi hjelp eller samarbeide med en person som søker å ta abort, skriver det lokale nyhetsnettsted FitsNews.

Lovforslaget vil blant forby retten til å lage eller moderere enn internettside med informasjon om hvordan man kan utføre abort, rettet mot kvinner i delstaten.

Hvordan domstolene i de enkelte delstatene vil forholde seg til slike spørsmål, er fortsatt uklart.

Som tilfellet ofte er i amerikansk politikk, står tolkningen av grunnloven i kjernen av debatten. Nærmere bestemt det første tillegget, som skal sikre ytrings,- trykke og organisasjonsfrihet, også kjent som «The First Amendment».

– Når du ikke lenger har en grunnlovsfestet rett til abort, vil du da kunne snake fritt om temaet? Dette kan fort bli rotete, utdyper Creely.

– Intens tautrekking

Hilmar Mjelde er USA-ekspert og seniorforsker ved NORCE. Han mener USA beveger seg inn i upløyd mark når abortlovene i de enkelte delstatene skal revideres.

– Dette vil bli en intens tautrekking mellom delstatsforsamlinger og interessegrupper som utspiller seg i domstolene i årevis fremover, sier han.

Han viser til at domstolene nå må ta hensyn til en rekke vanskelige abort-relaterte spørsmål, som Roe-kjennelsen har lagt lokk på de siste femti årene.

– Jeg regner med at i alle fall noen konservative delstater vil prøve å begrense abortrelatert informasjon. For mange konservative finnes det et verdihierarki der kampen mot abort troner høyest.

Mjelde tror samtidig at det konservative flertallet i Høyesterett vil hegne om ytringsfriheten.

– Men de kan komme til at moderate begrensninger på abort-relatert informasjon ikke begrenser ytringsfriheten, sier han.Spredning av falsk informasjon om abort i sosiale medier, er en annen utfordring. Tiktok-videoer som kommer med tips om urter man kan bruke for å ta abort selv, er sett tusenvis av ganger. Forskere bekymrer seg også over abortmotstandere, som sprer falsk informasjon om farene ved abort på Twitter.

– Folk vil alt søke å hjelpe seg selv, og i denne sammenkoblede tidsalderen, stoler vi ofte på de vi ser, sier Danielle Citron til Washington Post.

Hun er bekymret for at andelen feilaktig informasjon om abort, både intendert og godhjertet, vil øke i tiden fremover.

Tyskland går andre veien

I Tyskland har de imidlertid gått i motsatt retning. Fredag 24. juni opphevet landets folkevalgte en langvarig lov som forbød annonsering for abort.

Forbudet bidro til at leger følte at de ikke kunne informere pasienter tilstrekkelig om abort, uten fare for søksmål.

Justisminister Marco Buschmann betegner det tidligere forbudet som «absurd og utdatert». Helseminister Lisa Paus understreker at vedtaket om å oppheve forbudet innebærer en styrking av kvinners rettigheter.