Norge satser mer i nord

Rød-grønn plan om utvidet satsing i nord påvirkes ikke av anklagene mot norsk-vennlig guvernør i Murmansk.

Regjeringen blir godt representert i Murmansk i morgen, med statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen. Foto: Olav Olsen

Norske myndigheter akter ikke å kommentere russisk innenrikspolitikk, og håper og tror at det som skjer i Murmansk ikke vil påvirke samarbeidet i nord mellom Russland og Norge. I UD påpekes det samtidig at selv om man har vært godt fornøyd med samarbeidet med guvernør Jevdokimov, er det ikke avhengig av en enkelt person.

Aftenpostens kilder antar at det sannsynligvis er en ren tilfeldighet at anklagene kommer like før den norske regjeringen skal kunngjøre neste trinn i sin prestisjetunge nordområdestrategi. Det skjer allerede i morgen i Tromsø under overskriften «Nye byggesteiner i nord». Satsingen på strategien tillegges så stor vekt i et valgår at lederne for de tre rød-grønne regjeringspartiene, det vil si statsminister, finansminister og samferdselsminister, selv vil ta seg av presentasjonen sammen med utenriksministeren og fiskeriministeren.

Et nært og godt samarbeid med Russland har hele tiden vært et vesentlig element i nordområdestrategien. Det er grunn til å tro at Regjeringen legger opp til et utvidet samarbeid med Russland på fiskeri— og energisektoren.

Da Stortingets utenrikskomité i går hadde samtaler i Moskva, var tonen nesten uventet mild fra russisk side.

–Særdeles positivt.

–Vi hadde et særdeles positivt møte i utenriksdepartementet, sier komiteens leder Olav Akselsen til Aftenposten. Han mener at Norge står høyt i kurs i Russland, og sier at det fra russisk side ble vist stor interesse for et grenseoverskridende samarbeid. Fra russisk side ble det ikke fremført noe han oppfattet som kritikk mot Norge. Selv tok Akselsen opp norsk bekymring for menneskerettighetenes stilling. Svaret var at man overdrev situasjonen på vestlig side

De norske parlamentarikernes besøk hos kollegene i Statsdumaen ble også en udramatisk affære. Samtalen ble ført i en god tone og uten at det ble fremført kritikk av betydning mot de norske gjestene. –Det var et svært positivt besøk, sier Akselsen, som var forberedt på at russerne kunne komme til å bruke en tøffere tone.