EUs nye løsning på «flyktningproblemet»: Send dem tilbake til Afrika

EU vil opprette «sikre leirer» i Afrika for å redusere antallet flyktninger og migranter som kommer til Europa.

De fleste migrantene og flyktningene som har reist ut fra Libya har kommet fra afrikanske land.

EUs innenriksministre skal torsdag diskutere en plan som tar sikte på å stanse strømmen av flyktninger og migranter som ønsker å ta seg til Europa.

Etter at EU i samarbeid med Tyrkia lyktes med å redusere strømmen av flyktninger til Hellas, er det nå ruten fra Libya til Italia som står for tur.

Planen er å finansiere store leirer i Afrika. Flyktninger som reddes fra skrøpelige båter i Middelhavet skal ikke lenger fraktes til Italia, men returneres til det EU-lederne betegner som sikre leirer i Afrika, melder Reuters.

Planene ble først kjent i fjor vår, og skal nå altså diskuteres på ministernivå i EU.

Bare folk med beskyttelsesbehov får komme til Europa

Asylsøknader skal behandles i disse leirene og kun de som anses å ha et beskyttelsesbehov, vil bli fraktet til Europa. Resten vil bli sendt hjem til sine hjemland.

Sjøveien fra Libya til Italia, som drives av menneskesmuglere, er den mest brukte ruten for migranter som ønsker å skape seg et bedre liv i Europa, men EU vil stoppe denne trafikken og kun la flyktninger få komme inn.

Angela Merkel sa Tyskland skulle klare å håndtere strømmen av flyktninger i 2015. Det resulterte i en enorm vekst i antallet flyktninger som tok seg til Europa og særlig Tyskland. I etterkant har innvandringskritiske partier fått større tilslutning fra europeiske velgere.

En svært farlig sjøreise

Flere enn 4500 mennesker antas å ha druknet i forsøket på å ta seg sjøveien fra Libya til Europa.

Denne ruten har vist seg å være langt mer dødelig enn den mye kortere overfarten fra Tyrkia til de greske øyene i Egeerhavet.

EU har marinefartøyer i Middelhavet og er i ferd med å trene opp den libyske kystvakten for å redusere antallet som benytter seg av menneskesmuglere for å komme seg til Europa.

– Ideen er å sende dem til et sikkert sted

Men nå vil altså EU begynne å sende folk de plukker opp fra sjøen rett tilbake dit de kom fra.

– Ideen er å sende dem til et sikkert sted, uten å ta dem til Europa, sa Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière til journalister idet han kom til EU-møtet i den maltesiske hovedstaden Valletta.

– Folk som reiser med menneskesmuglere, må bli reddet og brakt til et trygt sted, men fra dette trygge stedet utenfor Europa vil vi bare hente dem som har et beskyttelsesbehov til Europa.

Leirene som skal opprettes i Libya eller noen av nabolandene skal drives av FNs organ for flyktninger, UNHCR, eller av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Disse internasjonale organisasjonene vil så vurdere migrantene og gi flyktningstatus til dem som innfrir kravene. De vil også hjelpe dem som ikke har rett til asyl til å returnere til sine hjemland.

Flere land, som Ungarn, har bygget høye gjerder langs grensene for å holde migranter ute.

Økonomiske migranter

Flesteparten av dem som tar seg fra Libya til Italia anses å være økonomiske migranter uten sjanser til å oppnå asyl i EU.

Siden flere enn 1 million mennesker kom til Europa i 2015, mange av dem syrere, så har EU skjerpet kontrollen ved grensene. Det er blitt stadig vanskeligere for migranter og asylsøkere å komme seg til Europa.

EU har også tilbudt penger og assistanse til land langs migrantrutene, i et håp om at færre mennesker skal ønske å forlate hjemmene sine og legge i vei mot Europa.

Kan være juridisk problematisk

Ideen om å finansiere leirer i Afrika har bred støtte i EU, skriver Reuters. Men en slik løsning har juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger.

Libya har vært et land i kaos siden diktatoren Muammar Gadafi ble styrtet og drept i 2011. Den FN-støttede regjeringen i Tripoli har svært begrenset kontroll over landet.

Å returnere folk til et lovløst Libya vil trolig stride mot internasjonal lov, som forbyr land å sende folk til et sted der deres liv står i fare.

Derfor trenger EU støtte fra UNHCR og IOM for å etablere leirer som kan anses som trygge nok til at de innfrir internasjonale standarder.

– Et forsøk på å hindre at folk kommer inn i Europa

EU-planen blir ikke tatt vel imot av Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

– Hadde det vært slik at man etablerte disse leirene i Europa, mottaksforhold hadde vært gode, UNHCR hadde vurdert hvem som hadde flyktningstatus, og de europeiske landene hadde delt på ansvaret med å ta imot flyktningene, så hadde dette vært en god plan, sier seniorrådgiver og pressekontakt Jon Ole Martinsen i NOAS.

Men med den nåværende planen tror Martinsen at det først og fremst dreier seg om å holde flyktningene ute fra Europa.

– Dette ser ut til å være et ledd i EUs linje om å holde folk borte fra Europa, sier Martinsen.

– Selv folk som får flyktningstatus, risikerer å bli sittende i disse leirene i årevis. Det finnes heller ikke noe empirisk grunnlag for å tro at færre vil forsøke å komme seg til Europa. Man risikerer at de vil forsøke å finne en annen vei til Europa, sier han.