Stoltenberg og Medvedev tause om Tsjetsjenia og Kaukasus

Det var svært god stemning etter at Jens Stoltenberg og Dimitrij Medvedevs ble enige om deling av Barentshavet tirsdag.
  • Norsk næringsliv settes foran menneskerettigheter.

Les også:

Stemningen var svært god etter at Jens Stoltenberg og Dimitrij Medvedev ble enige om en delingslinje for Barentshavet tirsdag.

Men verken statsminister Jens Stoltenberg eller den russiske presidenten nevnte menneskerettighetssituasjonen i Nord-Kaukasus og Tsjetsjenia.

— Det er skuffende at man ikke forholder seg til de enorme utfordringene i Nord-Kaukasus, der vi vet at mange mennesker forsvinner, blir forfulgt og torturert, sier kommunikasjonssjef Ina Tin i Amnesty International.

- Nord-Kaukasus er et stort, verkende sår , som så langt vi kan se russiske myndigheter ikke har klart å håndtere på en tilfredsstillende måte.

Menneskerettighetsorganisasjoner i Norge har i forkant av besøket forsøkt å sette Russlands brudd på menneskerettighetene i området på dagsorden.

— Jeg synes det, det er all grunn til å være bekymret for sikkerhetssituasjonen i Nord-Kaukasus og Tsjetsjenia og jeg skulle gjerne sett at statsministeren hadde nevnt dette i sin presentasjon, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Helsingforskomitéen, til Aftenposten.no.

Nord-Kaukasus er et stort, verkende sår.
Ina Tin, Amnesty International.

- Unnfallenhet

Dagens avtaler har stor betydning for norsk og russisk næringsliv, mens tsjetsjenske og norske menneskerettighetsaktivister har benyttet anledningen til å demonstrere.

— Stoltenberg bekrefter et bilde av unnfallenhet som vi dessverre har notert oss fra tidligere, sier Tin fra Amnesty.

- Frykter dere at norske næringslivsinteresser settes foran menneskerettigheter?

— Det er dessverre inntrykket som nå befester seg. Vi fryktet det på forhånd, fordi statsbesøket bar preg av å være mer fokusert på næringslivsinteresser og delelinjespørsmålet, sier Tin.

Krever norsk rolle

Flere norske menneskerettighetsorganisasjoner krever at Norge fører en mer aktiv politikk overfor Russland.

Men Medvedev var klar på at han ikke ønsket norsk innblanding i det Russland betrakter som innenrikspolitikk.

- Menneskerettigheter er et veldig viktig tema og jeg mener russiske myndigheter selv har ressursene til å løse disse problemene uten hjelp fra andre, sa presidenten etter møtet med statsministeren.

— All dokumentasjon tilsier at Medvedevs Russland ikke klarer å håndtere disse sakene selv og at press utenfra er helt nødvendig for å markere støtte til menneskerettighetsaktivistene, journalistene og andre som risikerer livet for at respekten for mennesker skal gjelde i landet, sier Tin i Amnesty.

Jens Stoltenberg benektet på pressekonferansen at mennskerettighetsspørsmål hadde blitt neglisjert under samtalene.

— Vi har ikke gjort noe forsøk på å tone ned mennskerettighetsspørsmålet. I dette møtet, som hadde delelinjen som hovedtema, brukte vi også mye tid på det, og presidenten har også brukt mye tid på det. Han har selv sagt at han er urolig for sikkerheten til journalister og menneskerettighetsaktivister, sa Stoltenberg.

Bakgrunn og kommentar

  • Ekslusivt intervju:
  • Videokommentar:

Video fra besøket