Verden

Søndag avsluttes første verdenskrig

Nesten 92 år etter at krigen ble avsluttet betaler Tyskland sitt siste avdrag på 70 millioner euro. Dermed har de oppfylt forpliktelsene i Versailles-traktaten, og første verdenskrig er endelig et avsluttet kapittel.

Som følge av skuddene i Sarajevo brøt første verdenskrig ut høsten 1914. Først nå er Tyskland gjeldsfrie. Her er britiske tropper i aksjon. FOTO:AP

 • Jon Dagsland Holgersen

I forbindelse med søndagens markeringen for gjenforeningen av Øst— og Vest-Tyskland i 1990 skal landet betale siste del av krigserstatningen fra første verdenskrig, der trolig 15-20 millioner mennesker ble drept.

Summen er på 560 millioner kroner, og stammer fra 1919 da landet underskrev Versailles-traktaten der Storbritannia, Frankrike og USA var de allierte landene med størst innflytelse.

Det er en historisk kuriositet at Versailles-traktaten fortsatt har økonomisk betydning.
Gerd Krumeich, historieprofessor.

Fikk hele skylden

Tyskland ble alene holdt ansvarlig for første verdenskrig, og i 1921 ble krigsskadeerstatningen satt til rundt 60 milliarder kroner.

Det enorme beløpet ble senere redusert. Likevel førte erstatningskravet til en svært anstrengt økonomi og enorm misnøye blant befolkningen ettersom mange syns det var urettferdig at Tyskland alene ble holdt ansvarlig for krigens ødeleggelser.

- Historisk kuriositet

Ironisk nok var resultatet av fredsavtalen fra første verdenskrig en viktig årsak til at Adolf Hitler kom til makten i 1933.

Han lovte å omgjøre uretten, rive i stykker Versailles-avtalen og gjenreise Tyskland til å bli det mektige riket det tidligere hadde vært.

Under Hitlers styringstid stanset også avdragene til de vestlig allierte landene, og startet ikke opp igjen før i 1953.

Dette er en viktig årsak til at gjelden fortsatt henger over Tyskland.

Det meste av krigserstatningen har gått til Belgia og Frankrike, landene der krigen i hovedsak ble utkjempet. De siste 560 millionene går først og fremst til privatpersoner og pensjonsfond i USA og Frankrike, som har overtatt gjelden.

- Det er en historisk kuriositet at Versailles-traktaten fortsatt har økonomisk betydning, sier historieprofessor Gerd Krumeich.

Kilder: Independent, Reuters, Spiegel.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Versailles-traktaten bidro til å destabilisere Tysklands skjøre demokratiske regime etter første verdenskrig

 2. DEBATT

  Versailles-traktaten var ikke problemet. Tragedien var den tapende parts manglende virkelighetsforståelse.

 3. KRONIKK

  Tiden er overmoden for at Tyskland gjør opp for krigen

 4. VERDEN

  Bryllup og selvmord i bunkeren – 75 år siden Hitlers død

 5. NYHETSANALYSE

  På skolen lærte jeg mye om D-dagen. Det var mye mindre om det som faktisk avgjorde krigen.

 6. VERDEN

  Snøkrabber, FN og norske soldater i Litauen: Slik preger første verdenskrig oss i dag