Dette må du vite om demningen som brast i Ukraina

Kakhovka-demningen i Ukraina holdt på plass en innsjø som var 240 kilometer lang og inneholdt mer vann enn Tyrifjorden og Maridalsvannet totalt.

En kvinne i Kherson tar seg bort fra oversvømte områder i Kherson tirsdag.

Hva har skjedd?

Natt til tirsdag ble en demning fra Sovjetunionen i russisk-okkuperte Kherson ødelagt. Deler av vannkraftverket ved demningen er helt ødelagt og vannet flommer gjennom et stort hull i konstruksjonen og nedover mot bebyggelse.

Ifølge ukrainske myndigheter er 17.000 mennesker i ferd med å bli evakuert fra de flomrammede områdene. De anslår at ytterligere 25.000 bør evakuere.

Tirsdag ettermiddag meldte de også at 150 tonn maskinolje hadde lekket ut i Dnipro-elven etter ødeleggelsen.

Ødeleggelsen av demningen beskrives som en humanitær og miljømessig katastrofe.

Hvem står bak?

Russland og Ukraina skylder på hverandre.

Ukraina og deres vestlige allierte beskylder Russland for å ha sprengt demningen i en bevisst krigshandling.

Kreml-regimet sier at det er Ukraina som har sabotert demningen, med hensikt om å ta vekk fokuset fra en motoffensiv Moskva hevder er i ferd med å mislykkes.

Et tredje alternativ er at demningen har brutt sammen som følge av krigsslitasje, skader og høy vannstand.

GenèvekonvensjoneneGenèvekonvensjoneneGenèvekonvensjonene er avtaler mellom alle verdens stater og regulerer hva som er lov i krigføring. forbyr eksplisitt å angripe mål som medfører katastrofer for sivilbefolkninger (for eksempel demninger, diker og kjernekraftanlegg). 

Dette viser demningen 4. juni (til venstre) og 6. juni (til høyre)

Hva slags demning og innsjø er dette?

Demningen ligger i Dnipro-elven. Den er med sine 2201 kilometer Europas fjerde lengste elv. Den renner gjennom Russland, Belarus og Ukraina før den munner ut i Svartehavet.

Russland og Ukraina kontrollerer hver sin side av elven. Russland okkuperer den sørøstlige elvebredden og selve dammen, mens Ukraina holder nordvestlige bredd.

Kakhovka-demningen i 2006.

Kakhovka-demningen ble bygget på elven Dnipro i 1956 som en del av Kakhovka vannkraftverk. Demningen ligger omtrent 30 kilometer øst for byen Kherson.

Den er 30 meter høy og 3,2 km lang. Kraftverkets tre turbiner produserte rundt 357 MW, litt mer enn kraftverket Vamma i Glomma.

Kakhovka-innsjøen bak demningen er nesten 240 kilometer lang og fra 8 til 26 meter dyp. Her har det vært rundt 18 kubikkilometer vann.

Kystlinje langs innsjøen ved Skelky.

Det tilsvarer mer enn vannmengden i norske Tyrifjorden og Blåsjø til sammen.

Demningen har siden starten av krigen vært øremerket som et potensielt mål, og den har fra før fått skader fra granatnedslag.

Hvorfor er det som har skjedd så dramatisk?

Demningen regulerer vannet som renner ned i Dnipro-deltaet. Dette er et svært flatt område som er sårbart for flom. Dersom vi ser på et topografisktopografiskTopografi er en detaljert beskrivelse av et sted. Topografien til et landområde inneholder beskrivelse om terrengforhold, altså hvor kupert eller flatt et område er. kart over området, får vi et inntrykk av hvor lavtliggende dette området er:

Allerede er en rekke landsbyer og tettsteder oversvømt. Ukrainske myndigheter sier at over 40.000 mennesker står i fare for å bli rammet.

Den russiskokkuperte byen Nova Kakhovka ligger like ved demningen. Byen ligger allerede delvis under vann.

Innsjøen bak demningen forsyner også den annekterte Krymhalvøya med drikkevann gjennom en kanal.

Innsjøen sørger også for vann til kjøling av Europas største kjernekraftverk, Zaporizjzja-kraftverket.

Det internasjonale atombyrået IAEA melder at det ikke er noen umiddelbar sikkerhetsrisiko for kraftverket, men sier at det vil ha langsiktige konsekvenser for driften.

Ødeleggelsen av demningen kan også påvirke matsikkerheten i store deler av verden, ifølge tankesmia Eastfruit. De sørlige regionene i Ukraina produserer opptil 80 % av alle grønnsaker i landet, og eksporterer hvete, mais, solsikkeolje og soyabønner til Midtøsten, Asia, Afrika og Europa.

Området får svært lite nedbør og uten vannreservoaret vil det bli nærmest umulig å drive landbruk i regionen, skriver de.

Flomvannet har også tatt med seg miner som både Russland og Ukraina har lagt ned langs elvebreddene. Området rundt Dnipro-elven har vært en krigssone siden november. Minene blir nå tatt av de enorme vannmassene og fraktet til tilfeldige byer, landsbyer og jordbruksområder. Flomvannet kan også føre til at minene utløses.