Verden

En krevende arv

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

EN HEL VERDEN tar farvel med en stor leder når Karol Wojtyla, bedre kjent som pave Johannes Paul II, stedes til hvile i Peterskirken i Roma i dag. Johannes Paul II ledet den romersk-katolske kirke i over et kvart århundre. Både som kirkelærer, fredsapostel og politisk inspirator øvet han gjennom alle disse årene en innflytelse som vil leve videre lenge etter hans død, og som det må bli opp til fremtidens historikere å forstå den fulle rekkevidden av. Med sin mentale styrke og åndelige nærvær, til tross for tiltagende fysiske skrøpelighet, gjorde paven et overveldende personlig inntrykk på alle som møtte ham.Den polskfødte paven satte som få andre sitt stempel på sin samtid — på godt og på vondt. Da han besøkte sitt hjemland sommeren 1979, samlet han så store skarer at de uten vanskeligheter kunne registreres og fotograferes av amerikanske spionsatellitter. Det fortelles at paven selv fullt ut forsto sin påvirkningskraft i det polske samfunn da han noe senere ble forelagt et slikt fotografi, tatt langt ute i himmelrommet, med seg selv som en hvit prikk midt i menneskehavet. Paven er omtalt som fagbevegelsen Solidaritets reelle leder gjennom den enorme innflytelse han øvet på sine landsmenn.

DERFOR ER Johannes Paul II med rette berømmet for den historiske rolle han spilte for avviklingen av Sovjet-imperiet og kommunismens fall. Likevel går hans pontifikat over i historien som meget omstridt. Denne pavens regjeringstid har vært en ulykke, fremholdt den fremstående katolske teologen Hans Küng i Aftenposten i forgårs. Det er ikke nødvendig å dele alle vurderinger i Küngs ramsalte kritikk for å innse at paven etterlater seg en arv det blir uhyre krevende for etterfølgeren å forvalte. Ved sitt kvinnesyn, i synet på homofili, gjennom sin hardnakkede motstand mot prevensjon og abort og sitt kompromissløse forsvar for sølibatet, har kirken svekket sin innflytelse, i hvert fall i den vestlige verden.

ALLE ENDRINGER i kirkens lære- og trosgrunnlag vokser frem over lang tid, men re-

formatmosfæren og endringsviljen fra det annet vatikankonsil i begynnelsen av 1960-tallet, er borte. Johannes Paul IIs steilhet har hindret den interne debatt som kirken selv hadde vært tjent med. Resultatet er avskallinger og en svekket stilling i det vestlige samfunn generelt. Dermed har kirken også selv bidratt til å skape mindre lydhørhet for den vektige kritikk av materialisme og egoistisk forbrukermentalitet som har vært en vesentlig del av pavens budskap til Vestens befolkning. Også i dette dilemma ligger en stor utfordring for hans etterfølger.

Les også

  1. Ungdom vil ære paven

  2. En makeløs pave førte kirken i en bakevje

  3. Lang kø for å ta farvel

  4. Attentatmannen vil i begravelsen

  5. Mintes paven i Warszawa

  6. Tidspunkt for Charles' bryllup fastsatt

  7. Pavekandidat med PR-kampanje

  8. Plutselig populært

Som den første pave besøkte Johannes Paul II Norge i 1989. Her hilser han de fremmøtte på friluftmessen på Akershus festning.