Verden

Rettsstaten er norsk

Norge er verdens beste rettsstat. Men når det gjelder å ta vare på borgernes sikkerhet, ligger vi klart bak stater som Singapore, Hongkong og Finland.

Rettsstaten Norge har det meste på stell, men makter likevel ikke helt å opprettholde lov og orden.
  • Halvor Tjønn

De skandinaviske land scorer helt i toppen på en ny indeks over verdens rettsstater. The World Justice Project - Verdens justisprosjekt - slår fast at de nordeuropeiske statene oppfyller de fleste kriterier for å sikre borgernes rettigheter, fravær av korrupsjon og maktfordeling i staten. Hellas ligger lavest av landene i Europa og Nord-Amerika.

Ikke overraskende er det at de land i Europa som scorer forholdsvis lavt på rettsstat-indeksen, er de samme land som de siste årene har havnet i de største finansielle vanskelighetene. Hellas ligger for eksempel på 34. plass i verden hva gjelder korrupsjon, etter land som Botswana, De forente arabiske emirater, Chile og Sør-Korea. Når det gjelder lov og orden, havner Hellas på 49. plass i verden. På indeksen over standarden på rettssystemet kommer Hellas på 30. plass. I alt er det 97 land med i undersøkelsen.

Også Portugal, et annet land som er i store økonomiske vanskeligheter, ligger langt nede på listen: På korrupsjonsindeksen er Portugal nummer 29, rett bak Malaysia. Når man måler myndighetenes evne til å opprettholde lov og orden, ligger Portugal på en 45. plass, like bak Ukraina. Standarden på rettsvesenet er også lav. Portugal plasseres der som nummer 30 i verden, like over Hellas.

Ineffektivt og korrupt

- Hellas har et rimelig godt maktfordelingssystem, men de statlige organene er ineffektive, de er dårlige til å sette lover ut i livet, og de lar seg påvirke av utenforliggende krefter. Rettssystemet er uavhengig, men det arbeider sent, slås det fast i rapporten.

I tilfellet Portugal heter det at landet scorer lavt når det gjelder maktbalanse og korrupsjon. Statlige organer er gjennomgående mindre effektive enn i andre europeiske land. Situasjonen for lov og orden forverres fordi folk i stadig høyere grad tyr til vold for å gi uttrykk for sin misnøye.

Indeksen måler i alt åtte viktige felt som er avgjørende for at et land skal kalles en rettsstat, nemlig maktfordeling, fravær av korrupsjon, lov og orden, borgerrettigheter, åpenhet i forvaltningen, effektivitet i å sette lover ut i livet, standarden på sivile domstoler og standarden av straffedomstolene. Norge befinner seg i det absolutte toppsjiktet på alle disse feltene sammen med Sverige, Danmark, Finland, Australia, New Zealand, Nederland, Japan og Tyskland.

Lov og orden

Det eneste feltet der Norge scorer forholdsvis lavt, er opprettholdelsen av lov og orden, eller som det heter i indeksen «Order and security». Norge havner der på 11. plass av i alt 97 nasjoner, godt bak Singapore og Hong Kong som ligger på topp foran Finland.

De fleste bunnplasseringene på listen innehas av land i Afrika og den muslimske verden. På lov og orden-indeksen ligger Pakistan nederst. Iran scorer lavest på fundamentale borgerrettigheter, fire plasser bak Pakistan. Usbekistan bunner listen over maktfordeling i staten, etter Zimbabwe. Kamerun utropes i denne målingen til mest korrupt, bak Bolivia, Nigeria, Ukraina og Kirgisistan.

Les også

  1. Svikter de svakeste

  2. - Mediene har oppført seg skammelig og hensynsløst

  3. Jusens begrensning