Palestinerne søker fullt FN-medlemskap

Palestinerne vil konfrontere USA og søke om fullt medlemskap i FN.

Palestinas president Mahmoud Abbas.
  • Alf Ole Ask

I en tale i Ramallah på Vestbredden fredag kveld slapp den palestinske presidenten Mahmoud Abbas katten ut av sekken. Han slo fast at palestinerne vil be om at Sikkerhetsrådet behandler palestinernes ønske om å bli fullt medlem av FN. Det betyr at palestinerne utfordrer USA som har gjort det klart at de vil nedlegge veto i Sikkerhetsrådet.

USA og Israel har drevet et beinhardt diplomati for å forsøke å unngå en konfrontasjon i FN. Dette synes det som om de ikke har lykkes med.

Nå vil konfrontasjonen komme

Negativ Clinton

I sin tale gjorde Abbas det klart at han i forbindelse med sin tale til FNs hovedforsamling 23. september vil overlevere en forespørsel til FNs generalsekretær Ban Ki-moon om at Palestina opptas som medlem i FN ut fra grensene fra før krigen i 1967. han vil be om at den overleveres til presidentskapet for Sikkerhetsrådet som denne måneden er Libanon.

Det er helt uklart når en slik resolusjon kan bli behandlet.

USAs utenriksminister, Hillary Clinton, sa denne uken at palestinernes taktikk ikke var produktiv, at deres initiativ i FN innebærer at de omgår forhandlingene. Hun understreket at løsningen ligger i en fremforhandlet avtale mellom Israel og palestinerne og at løsningen ligger i Jerusalem og i Ramallah og ikke i New York.

Israel avviser

Talsmann for den israelske regjering gjentok etter Abbas tale at det er forhandlingene som skal løse problemene og ikke ensidige aksjonen ri FN fra palestinsk side.

Abbas understreket at dette ikke betyr at det er en uavhengig stat som vil bli resultatet. De palestinske områdene er fortsatt okkupert, men han la til at dette var en rettighet som palestinerne har. Og han uttrykte håp om at dette ville gå igjennom i FN –Vi er bevæpnet med vårt folks lidelser når vi kommer til FN, sa han blant annet.

Omkring 130 land har nå anerkjent den palestinske staten. Dette er mange nok til å oppgradere palestinernes status i FN. Det kan bli en observatørstat uten stemmerett, slik Vatikanet er. For dette trenger ikke behandles av Sikkerhetsrådet, hvor USA har vetorett, men bare i Hovedforsamlingen.

Abbas sa i går at en ennå ikke har tatt stilling til om en slik løsning også vil bli vurdert senere, men at målet er fullt medlemskap og det er dette en vil be om.