Historisk fall i klimautslippene under koronakrisen

Klimautslippene stupte da store deler av verdensøkonomien ble lammet av tiltakene mot koronaviruset. Utslippsfallet i 2020 kan bli det største noensinne.

En folketom Champs-Élysées i sentrum av Paris på frigjøringsdagen 8. mai. Veitrafikken er blitt kraftig redusert under koronakrisen, noe som har bidratt til store fall i CO2-utslippene. I Paris stupte utslippene med rundt 70 prosent i mars, ifølge BBC.

Nye tall og analyser de siste ukene har bekreftet det mange antok: Koronakrisen har ført til en massiv nedgang i utslipp av forurensing og CO2.

I EU og Storbritannia sank CO2-utslippene fra strømproduksjon med 39 prosent i april, ifølge en analyse fra tankesmia Ember, publisert på nettstedet Carbon Brief. Nedgangen er sett i forhold til samme periode i fjor.

Indias CO2-utslipp gikk ned med 30 prosent, anslår Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea). Nedgangen i Kina i februar antas å ha vært på 25 prosent.

Les også

Klimaet blir ikke friskt av korona | Kjetil B. Alstadheim

Kraftig fall i veitrafikk

Bratte utslippsfall var det høyst sannsynlig også i mange andre land som ble «stengt ned» for å hindre smittespredning.

Veitrafikken falt kraftig, og nedgangen i flytrafikk har vært enda mer dramatisk. Stengte fabrikker førte mange steder til lavere strømforbruk og kraftig reduserte CO2-utslipp fra kull- og gasskraftverk.

Utslippene vil etter hvert stige igjen når restriksjonene oppheves, og dette har allerede skjedd i Kina. Koronapandemien får likevel en markant effekt på de samlede utslippene i 2020.

Verdens CO2-utslipp vil i år falle nesten 8 prosent, tror Det internasjonale energibyrået (IEA).

Les også

2020 skulle bli klimahandlingens år. Så kom korona. | Dag O. Hessen

En liten håndfull biler på en motorvei i San Francisco i slutten av mars. Veitrafikken falt markant da omfattende restriksjoner ble innført for å hindre koronasmitte.

Historisk nedgang

8 prosent høres kanskje ikke veldig dramatisk ut. Men noe lignende er aldri tidligere observert siden den industrielle revolusjon på 1700- og 1800-tallet.

– Utslippsnedgangen er den største i menneskehetens historie, sier Tore Furevik, som leder Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.

I tillegg til IEAs anslag viser han til andre prognoser som også tyder på at utslippsfallet i 2020 vil ligge mellom 5 og 10 prosent.

Tidligere har det vært kortvarige utslippsfall under den økonomiske depresjonen på 1930-tallet, etter andre verdenskrig, under oljekrisen rundt 1980 og etter finanskrisen i 2008. Men effekten nå ser ut til å bli kraftigere.

Les også

Koronakrisen er den nye røykeloven for klimasaken. | Ole Jacob Madsen

Parkerte passasjerfly i Düsseldorf i Tyskland. Flytrafikken har falt dramatisk over store deler av verden under koronapandemien. Dette er likevel ikke en hovedårsak til de kraftige utslippsfallene, siden luftfarten bare står for en begrenset del av verdens samlede klimautslipp.

Likevel ikke målbart

Men selv om utslippene har falt markant over en begrenset periode, er dette så langt ikke synlig i målingene av CO2 i atmosfæren.

I stedet fortsetter CO2-nivået i atmosfæren å stige. Og hvis utslippene i år faller 8 prosent, vil 92 prosent likevel gå rett til værs.

Selv om utslippsfallet blir historisk stort, vil det trolig ikke engang være merkbart i målingene av luften.

– Effekten vil være mindre enn de naturlige variasjonene, sier Furevik til NTB.

Det som må til for å begrense den globale oppvarmingen, er å styre utslippene permanent nedover. En forutsetning er etter alt å dømme en kraftig omlegging av verdens energiproduksjon.

Furevik peker på at fornybar energi er blitt mye mer konkurransedyktig de siste årene. Og mens forbrenningen av kull og olje går kraftig ned i 2020, venter IEA fortsatt økning i bruk av fornybar energi.