Verden

BBC: Kjernekraftverk har uran på plastflasker

Atomkraftverket Sellafield har ifølge BBC mange sikkerhetsbrudd.

Atomkraftverket Sellafield i Nordvest-England har for få ansatte til å drive forsvarlig, og radioaktivt materiale blir oppbevart i plastflasker, viser en BBC-avsløring. Norge ligger utsatt til ved eventuelle utslipp.

  • NTB

BBC startet undersøkelsene etter at kanalen ble kontaktet av en varsler, en tidligere toppleder som var bekymret over situasjonen ved atomkraftverket. Han forklarer til BBC-programmet Panorama at han største frykt er en brann i kraftverket. En brann kan føre til en spredning av radioaktivt materiale over Vest-Europa.

Sellafield svarer at atomkraftverket i Cumbria har blitt forbedret med betydelige investeringer de siste årene.

Underbemannet

Varsleren sier at Sellafield, som behandler og lagrer nesten alt radioaktivt avfall i landet, ofte ikke har nok ansatte på jobb til å oppfylle minimumskriterier for sikkerhet. Antallet varierer, men ved et prosessanlegg hvor det må være minimum 60 personer for å opprettholde sikkerhetsnivået, kan det være kun seks arbeidere. Sellafields dokumenter fastslår at avvik fra minimumsbemanningen ikke er holdbart.

Panorama viser at det har vært 97 sikkerhetsbrudd med for få ansatte på jobb mellom juli 2012 og juli 2013.

Rex Strong, sikkerhetssjef ved Sellafield, sier det ikke er farlig å drive virksomheten under minimumskravene.

– Du finner alternative løsninger, sånn at ting som må gjøres, blir gjort, sier han.

Uran på flaske

Sellafield sier at det nå er færre brudd på minimumsnivået for sikkerhet, men nylige tall viser at regelverket fortsatt brytes i gjennomsnitt én gang i uken. Politiker Meg Hillier sier det er «ingen unnskyldning» for bruddene.

Programmet viser også at væske som inneholdt plutonium og uran, har blitt oppbevart i flere tusen plastflasker. Flaskene er kun ment for midlertidig oppbevaring, og noen av dem er i dårlig forfatning. Sellafield arbeider for å fjerne dem, men ifølge BBC er det fortsatt over 2.000 flasker igjen. Ifølge selskapet er det radioaktive materiale oppbevart etter forskriftene.

– Å hevde at slikt materiale er uheldig behandlet er ganske enkelt ikke sant, opplyser Sellafield i en uttalelse.

Mer alvorlig enn Tsjernobyl

Hvis det skulle skje en lekkasje, kan Vestlandet og Sørlandet i Norge ligge dårlig an. Statens strålevern har tidligere laget en rapport om hva som kan skje hvis bare én prosent av innholdet i de 21 tankene lekker ut en dag når vinden blåser fra vest, i retning Norge. Nedfallet av Cesium-137 vil da bli sju ganger høyere enn etter Tsjernobyl, skriver Bergens Tidende.

Ifølge kilder har det opp igjennom årene vært flere hundre uhell og lekkasjer i Sellafield. Den siste store lekkasjen var 18. april 2005 da rundt 20 tonn høyradioaktivt atombrensel oppløst i salpetersyre lekket ut fra gjenvinningsanlegget Thorp, noe som førte til at dette anlegget ble midlertidig stengt. Norge ble ikke varslet om utslippene før 9. mai samme år.

Johansen og Johansen

Har du fått med deg dette prosjektet om Russland?

  • Hvorfor er ikke russerne blitt som oss? Aftenpostens Moskva-korrespondent Per Anders Johansen og hans far Jahn Otto deler sin kunnskap om Russland. Hør den første podkast-episoden i spilleren under, eller få alle samlet her.

Du kan også lytte til dem hos iTunes i podkast-strømmen fra AftenpostenVerden.

Les mer om

  1. BBC
  2. England
  3. Kjernekraft