Nesten 300.000 tyskere krevde benådning av hunden som tygget ihjel sine eiere. Nå har de fått svar.

La Chico leve! – aksjonen fikk 291.922 signaturer. Det holdt ikke.

Staffordshire-terrieren Chico tygget ihjel en 52 år gammel kvinne og hennes sønn (27).

Et tragisk hundeliv ble denne måneden avsluttet på humant vis: Ved veterinærers kyndige hjelp fikk Chico sovne fredelig inn noen uker etter at han bet ihjel sine eiere, Lezime K. (52) og sønnen Liridon (27), i deres leilighet i en Hannover-forstad.

Før «henrettelsen» av den plagede staffordshire-terrieren ble fullbyrdet, hadde en heftig prinsipiell debatt rast i Tyskland: Er det riktig å ta livet av en hund som har drept, når svært mye tyder på at dyrets farlige aggressivitet skyldes grov vanskjøtsel?

Store forsømmelser

I slike saker er det ikke ofte at tvil kommer beviselig livsfarlige dyr til gode. Men dyrevernsaktivistene mente nok at de hadde ganske sterke argumenter for å hevde at ti år gamle Chico selv ikke var å laste for at han på grufullt vis drepte menneskene han hadde levd sammen med i åtte år.

Hannovers bymyndigheter måtte nemlig innrømme at det offentlige hadde gjort seg skyldig i «alvorlige forsømmelser».

Byråd Axel von der Ohe erkjente at det allerede for syv år siden forelå «entydige holdepunkter» for at Chicos aggressivitet var økende, og at eierne på ingen måte var egnet til å beholde ham. Da hadde bekymrede naboer gjentatte ganger meldt fra om at hunden gjødde så å si uopphørlig og åpenbart led vondt.

Samtidig rapporterte en sosialarbeider at Chico var blitt en «kampmaskin».

Drøftet livsvarig opphold i sikkerhetskennel

Bønnen om nåde som ble lagt ut på hjemmesiden til aksjonen Lasst Chico leben!, fikk nesten de 300.000 signaturene aksjonistene hadde satt seg som mål. Og demonstranter stilte opp utenfor veterinærtilsynet i Hannover med bannere og slagord.

Byens myndigheter så da også en stund ut til å være i tvil om det var riktig å ta livet av det ulykkelige dyret. Muligheten for å la drapshunden «sone» i en kennel med ekstra sikring ble i alle fall drøftet.

Men også motstandere av «benådning» har argumentert med styrke og har vist til at samfunnet må beskyttes mot hunder som dreper, uansett årsak. At en blandingshund som antas å være delvis staffordshire-terrier, kort tid etter Chicos «dobbeltdrap» bet ihjel en syv måneder gammel baby i Bad König, gjorde det ikke lettere å nå frem med benådningskampanjen.

Drapstrusler mot dyreleger

Til sist ble avgjørelsen tatt om å la den ti år gamle Chico dø under sterk narkose. Süddeutsche Zeitung mener avgjørelsen til en viss grad bærer preg av å være en salomonisk dom:

– Mennesker er ikke lenger i fare, og den stakkars hunden lider ikke mer.

Men ro om saken ble det ikke: Kort etter Chicos død ble kunngjort, kom de første drapstruslene mot de ansvarlige veterinærene.