- Man kan ikke forhindre jordskjelv. Men det koster lite å forebygge

Hvert år rammes verden av ett eller to like sterke jordskjelv som skjelvet i Nepal. Men konsekvensene er ikke like store.

Japan ble i mars 2011 rammet av et jordskjelv som målte 9 i styrke. Over halvparten av jordskjelvene i verden skjer i området rundt Japan.

Over halvparten av alle jordskjelv finner sted i nærheten av Japan, forteller Farrokh Nadim, teknisk direktør ved Norges Geotekniske Institutt og tidligere direktør for prosjektet Internasjonalt senter for geofarer .

Han forklarer hvordan jordskjelv rammer ulike deler av verden — og hvordan jordskjelv av samme styrke rammer ulikt.

Farrokh Nadim, tekdnisk direktør ved Norges Geotekniske Instutt

— Har antallet jordskjelv økt eller sunket det siste hundreåret?

— Den har vært nesten konstant de siste fem tusen årene. Nesten hvert år kommer ett eller to jordskjelv som er like sterke som skjelvet i Nepal, med en styrke på 8 eller sterkere. Det som varierer fra år til år, er om jordskjelvene rammer i områder der mennesker bor.

LES OGSÅ:

Les også

Her kan du hjelpe

— Hvilke områder er mest utsatt?

— Områder i verden som ligger på grensen mellom to flater. For eksempel områdene rundt Stillehavet - der California, Sør-Amerika og Japan er hardt rammet. Mer enn 50 prosent av alle jordskjelv i verden skjer i nærheten av Japan. Fjellområdene rundt Himalaya, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Iran og Tyrkia er et annet forkastningsområde.

- Hvorfor er konsekvensene større i fattige befolkninger?

— På grunn av dårlig kvalitet på bygningene. Dersom jordskjelvet som rammet Nepal hadde funnet sted i Japan eller California, er det ingen tvil om at ødeleggelsene ville vært mye mindre omfattende.

Rike land kan også være sårbare, på grunn av korrupsjon i bygningsindustrien. Tyrkia hadde for eksempel et sterkt jordskjelv i nærheten av Istanbul i 1999. Mange av de omkomne bodde i nye bygninger, men de som hadde konstruert dem skulle spare penger og hadde ikke holdt seg til den tyrkiske standarden for jordskjelv.

Byen Bam i Iran ble rammet av et kraftig jordskjelv 26. desember 2003. Flere titalls tusen mennesker ble drept.

Det krever ikke veldig mye å gjøre bygninger motstandsdyktige mot jordskjelv. Kostnaden blir bare fem til ti prosent høyere. Men det tar én til to generasjoner å gjennomføre dette i en hel by.Man kan ikke gjøre det over natten.

— Er det mulig å forebygge jordskjelv, eller kun konsekvensene av dem?

— Man kan ikke forhindre jordskjelv. De er del av en pågående naturprosess. Den eneste måten å redusere risikoen for jordskjelv, er å bygge motstandsdyktige bygninger.

- Hva er de viktigste lærdommene fra større jordskjelv de siste årene, slik som Japan i 2011 og Haiti i 2010?

— Området Haiti befinner seg i er ikke spesielt utsatt. Jorskjelvet kom uventet på de fleste eksperter. Lærdommen derfra er at jordskjelv kan ramme hvor som helst og når som helst. Det må man ta hensyn til når man bygger bygninger og fabrikker. Selv i Oslofjorden var det et større skjelv i 1904, og Vestlandet rammes av og til av sterke jordskjelv. Men sannsynligheten er større i visse områder.

Lærdommen fra Japan er at det finnes en grense for hvor mye man kan bygge seg ut av problemene, selv om man har de beste kunnskaper. Naturkreftene kan være så sterke. Dersom jordskjelvet i Japan hadde funnet sted i et annet land, som Pakistan, Nepal eller India, ville antall omkomne vært ti ganger høyere. Men man må akseptere en viss risiko - den kan aldri bli null.

- Hvor lang tid tar det å bygge opp igjen et samfunn som er rammet av jordskjelv?

Haiti ble rammet av et omfattende jordskjelv 12. januar 2010. Skjelvet målte 7 i styrke, og det er anslått at over 300.000 mennesker kan ha blitt drept.

— I noen samfunn tar det veldig kort tid. I for eksempel Japan eller USA tar det kanskje et par år, og man kan ikke lenger se noen tegn til at det har vært et jordskjelv der. Mens i Nicaragua var det et stort jordskjelv i 1972 - og man ser fremdeles bygninger som har rast sammen.

I Nepals tilfelle er jeg redd det vil ta flere tiår. Nepal er et samfunn som er veldig sårbart mot alle typer naturfarer. Hovedårsaken er fattigdom. Men landet har også store politiske problemer, både internt og eksternt. De har ikke ressurser til å gjøre noe for å forebygge.

- Hvor omfattende er vanligvis etterskjelv?

— Etterskjelvet etter et sterkt jordskjelv kan være såpass høyt som ett trinn lavere på skalaen. De kan være ganske farlige.

- Hva er styrkerekorden på jordskjelv i Norge?

— På fastlandet er den 5,5. Det skjedde i Mo i Rana i 1819. For syv år siden var det et jordskjelv med over 6 i styrke i havområdet utenfor Svalbard. Andre steder i verden med samme type geografi som Norge, som østkysten av Canada, opplever jordskjelv på opp mot 7 i styrkegrad.