Verden

Eksperter tror ikke terrorangrepene var samkjørt

Blod på bakken foran Imperiale Marhaba hotell i Sousse i Tunisia.

Frankrike, Tunisia og Kuwait ble rammet av terrorangrep på samme dag. - Jeg tror ikke de henger direkte sammen, sier Midtøsten-ekspert Helge Lurås.

  • Jørgen Svarstad

En mann med islamistflagg forsøkte å sprenge en gassfabrikki øst i Frankrike, og en person ble funnet halshugd utenfor fabrikken. Minst 25 mennesker ble drept og over 200 såret i selvmordsangrepet mot sjiamuslimsk moské i Kuwaits hovedstad. Tilhengere av terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) tok på seg skylden. Minst 37 ble dreptda flere personer begynte å skyte mot badegjester i Sousse i Tunisia.

Dette skjedde på samme dag. Men eksperter Aftenposten har snakket med tror ikke angrepene var koordinerte

— IS unngår samkjørte aksjoner

Politiet har sperret av området der angrepet sørøst for Lyon i Frankrike fant sted.

Leder Helge Lurås ved Senter for internasjonal og strategisk analyse sier at samkjøring ville krevd kommunikasjon over lange distanser, noe som ville økt sannsynligheten for å bli oppdaget av etterretningstjenester. Al-Qaida og IS har derfor den siste tiden unngått slike operasjoner, sier han.— De har mer oppfordret lokale grupper til å sette i gang egne aksjoner, enn at de er sentrale enheter som koordinerer, sier han, og fortsetter:

— Jeg tror ikke angrepene henger direkte sammen, men det kan være en felles ideologisk inspirasjon som ligger bak.

Men han utelukker ikke en sammenheng.

— Kuwait skiller seg ut, men det kan for eksempel hende at de to andre henger sammen. Det er en mengde nordafrikanere bosatt i Frankrike. Men mest av alt tror jeg det er tilfeldig at de kom på samme tid, sier han.

Minst 25 mennesker ble drept og over 200 såret i selvmordsangrepet mot sjiamuslimsk moské i Kuwaits hovedstad midt i fredagsbønnen. IS-tilhengere har tatt på seg ansvaret for angrepet.Vitner forteller at det var 2.000 mennesker inne i moskeen.

— Jeg har til nå ikke sett informasjon som kan underbygge at det er noen sammenheng mellom angrepene i Frankrike, Kuwait og Tunis, istemmer Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Bare inspirert av IS

Siden slutten av 2013 har det vært en økning IS-inspirert terror i Europa.

— Men kontakten er uklar og den skjer på mange plan. Den varierer fra at terroristene har hatt kontakt med mellomledere i gruppa til at de bare er inspirert av IS uten at det har vært konkret kontakt, forteller Nesser.

Han sier terrorangrepene oftest er større i eller i nærheten av konfliktområder.

— Her er det samfunn nær kaos, grensene er porøse og det er lett tilgang til våpen. Store og komplekse angrep er lettere å gjennomføre enn i Europa, der ekstremistmiljløene er mindre og mulig å overvåke og det er vanskeligere å få tak i våpen.

Les også

  1. Én halshugget og flere såret i angrep på fransk fabrikk

  2. Følg utviklingen i terrorangrepet i Tunisia direkte her

  3. Terrorangrepet i Tunisia

  4. Minst 25 drept og over 200 såret i selvmordsangrep i Kuwait