De mest sårbare hardest rammet under pandemien

Pandemien har hatt begrenset virkning på den psykiske helsen for de fleste. Men for noen har den vært en katastrofe. Det er konklusjonen i en fersk rapport. Den peker på 31 konkrete tiltak for å gjøre situasjonen bedre.

De fleste har klart seg bra, heter det i rapporten. Men et mindretall, og da særlig i grupper som var utsatt fra før, har opplevd betydelige økte psykiske helseplager. Barn og unge i sårbare omsorgssituasjoner har vært særlig utsatt, og det er en økning i bruk av alkohol blant dem som hadde høyest forbruk fra før.

Rapporten bygger blant annet på forskning og statistikk som alt er kjent, men det påpekes at kunnskapen foreløpig er begrenset. Det er også for tidlig å si hva effektene av smitteverntiltakene vil bli på sikt.

Psykolog Peder Kjøs overleverte fredag rapporten til statsminister Erna Solberg (H). Han har ledet utvalget regjeringen har oppnevnt for å se på hvordan pandemien har påvirket den psykiske helsen og rusbruk.

Les mer om funnene og de foreslåtte tiltakene her.