Verdens kaldeste region står i brann, klimaendringer får skylden

Tung røyk henger over deler av Sibir, der utallige skogbranner herjer. Tørke forårsaket av global oppvarming får deler av skylden.

Tusenvis av brannmannskaper, frivillige og soldater kjemper mot skogbranner i Sakha-regionen i Sibir.
  • NTB-AFP

Aleksandr Fjodorov kaster et blikk ut kontorvinduet mot de store skogsområdene som omgir byen Jakutsk i Sibir.

Det er en uvanlig sommerdag i det som er kjent som verdens kaldeste by. For første gang på flere uker er himmelen noenlunde klar, ikke oransje av røyk fra de store skogbrannene som herjer i Sakha-regionen.

Årets branner har til nå lagt 87 millioner mål skog i aske, et område på størrelse med Serbia.

Også i fjor og i 2019 ble Sakha-regionen herjet av voldsomme skogbranner. Fjodorov har mistet troen på at naturen selv kan ordne opp i form av regn og fuktig vær.

– Det naturen viser oss, både i fjor og i år, er en påminnelse om at vi ikke må sette vår lit til naturen. Det er på tide at vi begynner å forberede oss, sier direktøren ved Melnikov Permafrost-instituttet i Jakutsk.

Mannskapene rekker ikke over alle brannene. Det anslås at kun halvparten av brannene blir forsøkt slukket.

Temperaturen stiger

Sakha, også kjent som Jakutia, er en permafrost-region på størrelse med India. Men færre enn én million mennesker bor der.

Regionen fungerer i praksis slik kanarifugler tidligere gjorde i kullgruvene, mener Fjodorov: Den gir et tydelig varsel om klimakrisen.

Gjennomsnittstemperaturen i Sakha har steget med 3 grader de siste 120 årene. Det er 2 grader mer enn gjennomsnittet i resten av verden.

I år har regionen opplevd temperaturer på opptil 39 varmegrader. Det har vært den tørreste sommeren på 150 år, følge lokale myndigheter.

Det er vanskelig å knytte skogbranner direkte til klimaendringer. Men det er ingen tvil om at knusktørt terreng gir større fare for brann. Brannene som oppstår, raser også lengre før de til slutt blir slukket eller dør ut.

– Dagens branner slår alle rekorder, sier Aleksandr Isajev ved Det russiske vitenskapsakademiet i Jakutsk.

Røyk fra enorme skogbranner fargen himmelen over landsbyen Kysyl-Syr i Sakha-regionen i Sibir.

Putin lover forsterkninger

De siste 20 årene har 89 millioner mål skog i snitt årlig brent i Russland. Mer enn dette har snart gått opp i flammer bare i Sakha-regionen.

Fortsatt gjenstår minst én måned av skogbrannsesongen. Lite tyder på at brannmannskaper skal lykkes med å slukke de mange brannene.

President Vladimir Putin lovet nylig å sender forsterkninger til området, både i form av flere brannfly og flere brannmannskaper for å avlaste de 4200 som alt er i sving.

Den russiske hæren er også satt inn, men området er enormt og til dels uten veier. Slukkearbeidet er derfor svært krevende.

Lokale brannmannskaper har lenge klaget over underbemanning og underfinansiering. Kritikere sier myndighetene må ta sin del av skylden for noen av brannene. De viser til dårlig skogforvaltning og dårlig beredskap. En lov fra 2015 gir også russiske regioner anledning til å overse skogbranner dersom kostnadene ved å bekjempe dem overstiger de antatte skadene.

Ikke nok ressurser

Nikita Andrejev, leder i Gornij-distriktet der noen av de største brannene herjer, sier at distriktet bare har mottatt 6 rubler fra sentrale myndigheter, rundt 70 øre, pr. 10 mål som må beskyttes. Det er langt fra nok til å kunne bekjempe skogbranner som oppstår.

Flere titall branner får derfor rase fritt i Gornij. Brannmannskapene må konsentrere seg om dem som truer bebyggelse og infrastruktur.

– Vi har ikke nok mannskap og ressurser til å håndtere disse brannene, konstaterer Andrejev.

Mer brann enn vanlig

Over 110 millioner mål skog hittil i brent i Russland, ifølge det russiske skogverket. Det tilsvarer hele Troms og Finnmark og Nordland. Det er godt over gjennomsnittet på 89 millioner mål årlig de siste 20 årene.

Fra Sibir til Ural og Karelen nordvest i Russland har det blusset opp uvanlig store og kraftige branner denne sesongen. Det sier Grigorij Kuksin, som leder skogbrannavdelingen i miljøorganisasjonen Greenpeace i Russland.

– Det har vært mer hete og tørke enn forventet disse stedene. Dette er helt klart et resultat av klimaendringer, sier han.

Tror permafrosten smelter

Brannene frigjør store mengder CO2 til atmosfæren og ødelegger i tillegg skogen som absorberer CO2.

Aleksandr Fjodorov ved Permafrost-instituttet i Jakutsk frykter at de mange brannene på sikt også kan få permafrosten i regionen til å smelte.

Permafrost inneholder dobbelt så mye drivhusgasser som atmosfæren. En slik nedsmelting kan derfor få katastrofale følger og føre til ytterligere global oppvarming, advarer han.

– Det vil være skadelig for oss alle, for hele verden, sier Fjodorov.

Et bilde fra EUs Copernicus Sentinel-3-satellitt viser hvordan røyk fra skogbranner dekker store deler av Sakha-regionen.