Klimaaktivist angrep på nytt. Talen har allerede har fått et navn: Bla, bla, bla-talen.

Greta Thunberg gjorde narr av verdens mektigste på ungdomskonferanse.

Greta Thunberg refset verdens politiske ledere fra talerstolen under åpningen av møtet Youth4Climate i Milano, der rundt 400 ungdomsaktivister deltar.

Verdens mektigste politikere bruker nå de største ordene om klimakrisen vi står overfor.

  • Fra FNs talerstol lovet USAs president Joe Biden at landet skulle bli ledende på klimafinansiering.
  • Kinas leder, Xi Jinping, lovet at landet skulle slutte å finansiere kullkraft i utlandet.
  • Boris Johnson, den britiske statsministeren, advarte mot å tro at å redde klimaet kun handler om «politisk korrekt kaninklemming». Hans budskap var at overgangen til et grønnere samfunn handler om å skape nye arbeidsplasser.

Ordene er blitt grønnere i verdensdiplomatiet. Men kanskje den best kjente klimaaktivisten, Greta Thunberg, er langt fra imponert.

Tirsdag talte hun på et stort klimatoppmøte for ungdom i Milano.

Bla, bla, bla

Thunberg startet talen med fine ord om samarbeid, og at verden kan få til en forandring. Så stilte den svenske aktivisten et spørsmål til forsamlingen:

– Hva tenker dere på når jeg sier klimaforandringer?

Hun ventet litt før hun svarte:

– Arbeid. Jeg tenker på grønne jobber.

Det forårsaket latter og applaus fra salen. Starten var en klar referanse til verdens lederes grønne åpenbaring. Greta Thunberg leverte en parodi. Og målet var de mektige.

– Det er ingen planet B. Det er ingen planet bla. Bla, bla, bla, fortsatte Thunberg.

Så ramset hun opp flere løfter, etterfulgt av bla, bla, bla. Særlig den britiske statsministeren fikk gjennomgå.

I flere store internasjonale medier oppsummeres talen med «bla, bla, bla». BBC har døpt den bla, bla, bla-talen.

Kritisk til retorikken

– Hele tiden appellerer hun til en motsetning mellom «vi» og «dem», sier Kristian Bjørkdahl.

Han er postdoktor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og er kritisk til Thunbergs taler.

– Hun skaper en uidentifiserbar motpart. Denne gang er det «våre såkalte ledere». Men mener hun at alle fra ytre høyre til ytre venstre er de samme? Og at de er like ille? spør Bjørkdahl.

Han bruker et dagsferskt eksempel fra Norge, der partiet SV har trukket seg fra regjeringsforhandlingene – blant annet på grunn av klimapolitikk.

– Thunberg hevder politikere ikke bryr seg. Men senest i dag brydde SV seg så mye at de velger å stå utenfor regjering, sier Bjørkdahl, og konkluderer:

– Jeg ser ikke noe positivt med Thunbergs tale. Jeg tror denne typen retorikk mest av alt bidrar til å tildekke det som virkelig er vanskelig å finne ut, nemlig hvordan man skal etablere bærekraft som en politisk kraft.

Rammer barn og unge

Thunberg talte til over 400 ungdommer i Italia på konferansen Youth4Climate. Den holdes samtidig som en ny FN-rapport fastslår at klimaendringer setter barn i fare.

Rapporten viser at en milliard barn er utsatt for ekstremt høye nivåer av luftforurensing. 920 millioner barn er sterkt utsatt for vannmangel, mens 820 millioner er sterkt utsatt for hetebølger, ifølge NTB.

Konferansen er et oppspark til klimatoppmøtet i Glasgow i november.

Det er knyttet stor spenning til toppmøtet. Her skal verdens land prøve å enes om nye løfter for å kutte klimagassutslippene. Men selv om verdens ledere nå bruker grønne ord, er utfordringene mange:

  • Flere av de store utslippslandene har ikke levert inn nye løfter for kutt i utslipp. Eller de har bare lovet tilsvarende som det de lovet i 2015. Det holder ikke om man ønsker å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.
  • I 2015 lovet også de rike landene å investere i u-land for å redusere utslipp. Dette løftet er ikke oppfylt og vil kunne føre til gnisninger.
  • I tillegg skal klimakonferansen holdes mens det pågår en pandemi. Det er stor mangel på vaksiner i de fleste utviklingsland, men beslutninger i Parisavtalen må tas fysisk med alle FNs medlemsland til stede. Derfor er det knyttet spenning til gjennomføringen av selve møtet.

Britiske, amerikanske og FN-diplomater sier til The Guardian at de frykter at møtet ikke vil leve opp til forventningene.