De har blitt våpen i en hybridkrig

Norge, USA, Storbritannia og EU-landene i FNs sikkerhetsråd har fordømt Hviterusslands behandling av menneskene som oppholder seg på landets grense mot Polen.

Polen sier at regjeringen til president Aleksandr Lukasjenko har lokket rundt 2000 migranter til Hviterussland for så å sende dem videre til Polen, som hevn på sanksjoner.

Menneskene lever nå i en teltleir på grensen, mens temperaturen nærmer seg minusgrader. EU-landet Polen nekter å slippe dem inn.

De har kommet fra hele verden, de aller fleste fra Afrika og Midtøsten. De er flyktninger og andre migranter.

Hybridkrig. Men først og fremst er de våpen i en hybridkrig. Konfliktens linjer er tydelig tegnet opp.

På den ene siden står Hviterussland, på den andre siden står Polen – og med det EU.

Sanksjoner. Sistnevnte har tatt i bruk ett virkemiddel for å avskrekke Europas siste diktator. Det har ikke gått helt som planlagt.