Verden

Tredobling av russiske «Dark Flights» over Østersjøen

President Putin inspiserer jagerflyet Sukhoj som har NATO-kallenavnet Fullback og er den nyeste flytypen i russernes luftforsvar.
  • Reidun J. Samuelsen
    Reidun J. Samuelsen
    Journalist i utenriksredaksjonen
  • Det er uakseptabelt at russiske fly skaper farlige situasjoner i europeisk luftrom og truer sikkerheten for sivil luftfart, sier forsvarsministeren.
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Russiske militærfly hevder seg i internasjonalt luftrom og langs NATOs grenser. I fjor rykket NATO-fly stasjonert i Baltikum, ut for å møte russiske fly over 100 ganger. Det er tre ganger så ofte som i 2013.

— Økt aktivitet i luftrommet øker sannsynligheten for uønskede episoder og hendelser. Vi ser flere og mer aggressive flyvninger samt luftromskrenkelser i både Finland, Sverige og Estland, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fra Stortingets talerstol tirsdag ettermiddag.

På samme måte som norske jagerfly sendes på vingene fra Bodø idet russiske militærfly kommer langs norgeskysten, rykker NATO-flyene fra Baltikum for å vise Moskva at alliansen ser dem og følger med. Det er et ledd i suverenitetshevdelsen.

Militærfly kan fly uten sender

Et sivilt fly er synlig både for sivile og militære luftfartsmyndigheter. Flyet har oppgitt trafikkplan og flyr med en sender som er synlig på sivil radar. Et militærfly kan derimot velge å fly uten sender, i så fall er flyet usynlig for sivil luftfartskontroll.

Disse flyene, som flyr uten transponder, har fått kallenavnet «Dark Flights».

Forsvarsministeren var i Stortinget tirsdag for å svare på en interpellasjon fra Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner der han viser til flere nestenulykker de siste månedene som følge av den økte russiske flyaktiviteten.

SAS-fly på kollisjonskurs

Ved den mest dramatiske hendelsen var et passasjerfly fra SAS nær ved å kollidere med et russisk militærfly sydøst for Malmö. Det var rask reaksjon fra det svenske forsvaret som så russeren på radaren, som reddet situasjonen.

- Hvis russerne ikke endrer adferd, er det bare et tidsspørsmål før det går galt, mener Michael Tetzschner.

Sivile luftfartsmyndigheter er avhengige av et godt samarbeid med militære kontroll- og varslingsanlegg for å få kjennskap til de «usynlige» krigsflyene.

LES SAK OG SE VIDEO:

Les også

Det russiske krigsflyet stryker tett forbi den norske piloten

— Som om tunge kjøretøy fikk kjøre uten lys

— Det er legitimt for det russiske forsvaret å trene og øve sine styrker, herunder å fly i internasjonalt luftrom. Samtidig må Russland, i likhet med alle andre, forholde seg til lover og regler for internasjonal luftfart, sier forsvarsministeren.

Reglene sier blant annet at militærfly som flyr uten sender, skal ta hensyn til sivil luftfart.

— Det må tas grep for å sørge for at Russland i større grad forholder seg til de internasjonale kjøreregler. Hvis en skal overføre det som skjer i luften til veitrafikken, er det som om tungtrafikken, de farligste kjøretøyene, fikk kjøre uten lys, sier Tetzschner.

(Saken fortsetter under bildet.)

På Luftforsvarets skjerm til venstre ser en at russiske jagerfly krysser like bak et større passasjerfly nord for norskekysten. Passasjerflyet er antagelig er på vei fra Asia mot USA. To norske F16 er på vei opp for å møte russerne.Skjermen til høyre viser hva sivile luftfartsmyndigheter ser. De russiske jagerflyene er ikke synlige. Avinor ser bare passasjerflyet, og de norske jagerflyene som har valgt å fly med sender.

Eriksen Søreide mener samarbeidet mellom sivil og militær luftfart er godt i Norge og viser til at nestenulykkene ikke har vært innenfor norsk ansvarsområde.

— Jeg mener vi må snakke om en fare mot norske interesser når et selskap som SAS, med norske passasjerer om bord, må reagere øyeblikkelig for å avverge en katastrofal kollisjon, sier Tetzschner.

Sendte russiske fly over NATO-toppmøte

Forsvarsministeren understreker at Russland ikke utgjør noen direkte trussel mot Norge. Samtidig er det blitt tydelig i 2014 at Russland både har evne og vilje til å bruke militærmakt overfor et naboland. President Vladimir Putins satsing på forsvar har gjort russerne mer slagkraftige og kompetente.

Søreide viste til rapporten «Dangerous Brinkmanship» som spesifiserer 40 hendelser over en periode på åtte måneder der Russland og vestlige land har vært delaktige. De mest alvorlige luftfartshendelsene har ifølge denne rapporten funnet sted over Østersjøen.

- Utviklingen har fortsatt etter at rapporten ble publisert, understreket Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

En av de mest oppsiktsvekkende russiske styrkeoppvisningene kom noen dager etter NATO-toppmøtet i september der nettopp Russlands annektering av Ukraina var et hett tema.

President Putins sendte bombefly langs norskekysten og over til den walisiske toppmøtebyen.

Les også:

Les også

  1. Russland med 40 alvorlige grensekrenkelser mot NATO-land

Les mer om

  1. Russland