Her kan du hjelpe

Dette er noen av organisasjonene som jobber med nødhjelp for jordskjelvrammede i Nepal.

Tusenvis av mennesker er rammet av jordskjelvet i Nepal. En rekke organisasjoner jobber nå for å sikre ofrene tilgang til livreddende nødhjelp.

Verdens matvareprogram: Har lang erfaring fra Nepal. I år omfatter organisasjonens bistandsprogrammer en halv million mennesker. Sender tirsdag et fly fra Dubai med energirik kjeks og annen mat. Har sendt flere team til Kathmandu, med personell som er spesialilster på logistikk og telekommunikasjon. Nepal-kontoret jobber nå for å kartlegge situasjonen. Samarbeider med den nepalesiske regjeringen om kriseberedskap. Har sammen med regjeringen nylig nyopprettet en base som blant annet omfatter strøm og kommunikasjonsfasciliteter, med støtte fra Storbritannia. Les mer her.

Den hardt rammede befolkningen har et stort behov for nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp: Jobber for å sikre tilgang til rent vann og trygge sanitærforhold. Sender ansatte til Nepal mandag som skal kartlegge behovet for nødhjelp innen vann, sanitærforhold og hygiene, og støtte lokale samarbeidspartnere med logistikk. Bruker en halv million kroner av egne midler og en million kroner fra rammeavtalen med UD. Les mer her. SOS-barnebyer: Har vært etablert i Nepal i over 30 år. Tre av barnebyene ligger nært episenteret for jordskjelvet, og det mobiliseres nå for fullt i nødhjelpsarbeidet. SOS-barnebyer forbereder seg nå på å ta imot barn som er alene i katastrofen og gir nødhjelp til familier i krise. Det er etablert redningsleir ved barnebyen i Jorpati og Kavre, der det gis førstehjelp, mat og vann til flere hundre av ofrene for jordskjelvet. Les mer her.

Redd Barna: Har arbeidet i Nepal i nesten 40 år, og har 465 ansatte i landet. Anslår at 40 prosent av ofrene for jordskjelvet er barn. Forbereder omfattende hjelpearbeid. Les mer her.

NORCAP: Beredskapsstyrke, bistår Verdens helseorganisasjon med personell. Les mer her.

Unicef: Evakuerer og gir livreddende nødhjelp. Les mer her.

Røde Kors: Fokuserer på helse, gir medisinsk hjelp. Vurderer å sende feltsykehus. Evakuerer og deler ut rent vann og mat. Les mer her.