Verden

Nesten førti millioner amerikanere har allerede stemt. De gir mange overraskende hint om valgutfallet.

Nærmere 40 millioner amerikanere har forhåndsstemt. Mye av det vi vet, gir grunn til bekymring for Hillary Clinton.

  • Christina Pletten
    Christina Pletten
Færre svarte velgere har stemt hittil enn i 2012. Bildet er fra et valgmøte med Hillary Clinton i North Carolina torsdag.

Stadig flere amerikanere forhåndsstemmer i presidentvalg. I et flertall av statene er det mulig å stemme opp til en hel måned før valgdagen. Det er også mulig å sende stemmeseddelen i posten. Over 37 millioner mennesker hadde avlagt forhåndstemmer per fredag morgen, ifølge Wall Street Journal. Dermed ser det ut til at forhåndstemmer vil utgjøre minst en fjerdedel av det totale antall stemmer - av de drøyt 150 millioner registrerte velgerne er det trolig mellom 120 og 130 millioner som vil delta i valget.

Før helgen hadde USA allerede gått forbi det totale antall forhåndsstemmer som ble avgitt i 2012, som var 32 millioner. Dersom trenden fortsetter gjennom helgen er det mulig at opp mot 40 prosent av totalen vil stemme før tirsdag, mener professor Michael McDonald ved University of Floridas US Election Project.

Informasjon om velgernes alder, rase og i noen tilfeller partitilhørighet er tilgjengelig og blir løpende analysert av amerikanske medier og valgeksperter. Det er verdt å understreke at ingen vet hvordan disse velgerne stemmer. Til tross for at man registrerer partitilhørighet kan man selvsagt stemme på hvem man vil.

Her er det som har kommet frem hittil:

1. Svarte ser ut til å svikte

Færre svarte velgere har avlagt forhåndsstemmer sammenlignet med 2012-valget. Det er urovekkende for Hillary Clinton, som får et overveldende flertall av de afroamerikanske stemmene.

Til tross for at hun har et stjernespekket støtteapparat, har ikke Hillary Clinton klart å motivere unge velgere. Pherrell Williams talte for Clinton i North Carolina torsdag.

Clinton-kampanjen har sendt ut President Barack Obama for å oppildne svarte til å stemme i blant annet North Carolina - en vippestat som er svært viktig å holde for demokratene. Tall fra delstaten viser at antall svarte som har forhåndsstemt, er redusert med 16 prosent sammenlignet med 2012, ifølge Politico.

Antall svarte som forhåndsstemmer, er også kraftig redusert i Florida, den største av vippestatene, og der meningsmålingene nå gir en smal ledelse til Donald Trump.

I 2012 utgjorde svarte 25 prosent av dem som forhåndsstemte ved personlig oppmøte (ikke via post). Hittil i år er svarte bare 15 prosent av disse velgerne, ifølge Vox.

2. Flere hispanics ser ut til å stemme

Mens de svarte ser ut til å være mer lunkne til valget, tyder tall på at amerikanere av latinamerikansk bakgrunn, såkalte hispanics, er ivrigere velgere enn før. I Florida har antall hispanics som har forhåndsstemt økt fra 9,89 prosent i 2012 til 13,77 prosent i år.

Det kan være positivt for Hillary Clinton, spesielt med tanke på delstatens største county, Miami-Dade. Der er to tredjedeler hispanics, og i økende grad demokrater. Det var en viktig årsak til at Obama vant Florida.

Hispanics ser også ut til å ha forhåndsstemt i større grad enn før i Arizona og Texas - to stater med stor spansktalende befolkning og grense mot Mexico. De har også stor betydning i Colorado og Nevada, skriver Fox News. Dette kan være en reaksjon på Donald Trumps skarpe retorikk mot ulovlige innvandrere.

Det store antall hispanics som forhåndsstemmer kan tyde på at Clinton vil gjøre det bedre enn meningsmålingene viser i stater med en høy spansktalende befolkning, skriver bloggen Fivethirtyeight. Nettstedet har tidligere påpekt at denne gruppen kan bli underrepresentert i målingene fordi man ikke gir muligheten til å svare på spansk.

  • Er dette den villeste valgkampen noensinne? Hør Aftenpostens utenriksredaksjon oppsummere det verste og beste i fersk podcast:

3. Håp for Trump i Ohio og Iowa

Det er flere ting som gir grunn for optimisme i Trump-leiren. I Ohio og Iowa har betydelig flere republikanske velgere avlagt forhåndsstemmer enn for fire år siden. Samtidig har det vært en betydelig nedgang i interessen blant velgere som tradisjonelt stemmer demokratisk.

I North Carolina er det en økning på hele 42 prosent i antall uavhengige velgere som har allerede stemt. Det kan tyde på at Trump bringer inn nye typer velgere, skriver The Financial Times.

I Florida er det foreløpig nesten helt likt mellom registrerte demokrater og republikanere. Både i 2012 og i 2008 var det betydelig flere registrerte demokrater som avga tidlig stemme.

Hva skal til for at Clinton eller Trump skal vinne valget? Test de ulike scenarioene i vårt vippestatkart.

4. Har de unge gitt opp?

Færre unge velgere ser ut til å ville delta i presidentvalget, skal man dømme ut fra forhåndsstemmene. Såkalte millennials (18–34 år) har bare avgitt halvparten så mange stemmer som i 2012 i Florida.

Hverken Hillary Clinton eller Donald Trump har vært spesielt vellykket i sine forsøk på å nå unge velgergrupper, men det vil sannsynligvis være mest negativt for Clinton dersom de unge sitter hjemme, siden unge velgere foretrekker demokratiske kandidater. Ungdomsstemmene har falt i 12 delstater, ifølge analyseselskapet Catalist.

5. Republikanerne har kommet i siget

Mens Florida, Ohio og North Carolina gir noen bekymringsfulle signaler for Clinton, så det lenge ut til at hun ville gjøre det bedre enn forventet i Arizona - en tradisjonelt republikansk stat. De siste dagene har imidlertid antall konservative forhåndsvelgere steget kraftig, ifølge en analyse fra ABC og Associated Press. Over halvparten av det totale stemmeantallet er nå avlagt. Det ser dermed ut som staten forblir republikansk.

Flere konservative velgere har også avlagt stemme i Nevada og Colorado de siste dagene.

Les mer om

  1. USA-valget 2016
  2. Barack Obama
  3. Hillary Clinton
  4. Donald Trump