De andre landene isolerte USA i klimaspørsmålet, men G20-lederne unngikk sammenbrudd

HAMBURG (Aftenposten): USA står helt alene i sitt ønske om å reforhandle Paris-avtalen. Det er konklusjonen etter møtet mellom alle de viktigste landene i verden.

Klimaendringer ble et stridsspørsmål på G20-møtet. Frankrikes Emmanuel Macron og Tysklands Angela Merkel kritiserer begge USAs klimapolitikk i kraftige ordelag.
  • Øystein Kløvstad Langberg

Det ble mange våkenetter for diplomatene som forhandlet frem sluttdokumentet fra G20-møtet i Hamburg.

Det er ikke nytt at det er diskusjoner når alle de viktigste landene på kloden møtes, men denne gangen har noen av de dypeste splittelsene gått mellom Europa og USA.

På forhånd var det en frykt for at det tyske lederskapet ikke ville klare å forhandle frem en konsensus mellom landene. Særlig handel og klima skapte splid.

Da Angela Merkel lørdag ettermiddag kunne presentere et dokument alle landene sluttet opp om, ble det sett på som en seier for henne og vertslandet Tyskland.

– Du har vært utrolig, og du har gjort en fantastisk jobb, sa USAs president Donald Trump til Merkel på møtets siste dag.

Putin: Et optimalt kompromiss»

Det er imidlertid ingen tvil om at det har vært tøffe tak på bakrommet. På pressekonferansen etter møtet sa Merkel at de hadde søkt å finne enighet, men at de heller ikke ville glatte over splittelser.

Særlig har klima skapt hodebry etter at Trump trakk USA ut av Paris-avtalen i juni, og under G20 var det uenighet helt til siste slutt, opplyser EU-kilder til Aftenposten. Så sent som lørdag morgen var det endelige utkastet til tekst fortsatt ikke klart fordi USA ville ha inn en henvisning til fossile brensler.

I sluttdokumentet bemerker de 19 andre G20-medlemmene at USA har trukket seg ut av Paris-avtalen. Samtidig kaller de Paris-avtalen «irreversibel».

– Jeg synes det er leit av USA har trukket seg fra Paris-avtalen, men når de 19 andre landene her sier at det ikke blir noen nye forhandlinger om den, er det bra, sier statsminister Erna Solberg etter møtet.

Hun mener det var en bedre løsning å si at USA var uenige med de andre, enn å forsøke å vanne ut språket til noe alle kunne være enige i.

Også Vladimir Putin var fornøyd. Den russiske presidenten uttalte at det tyske presidentskapet hadde klart å finne «et optimalt kompromiss».

Omstridt proteksjonisme

Også handelspolitikk har vært en het potet gjennom flere måneder med forhandlinger.

USA gikk med på å inkludere en setning som sier at landene skal «bekjempe proteksjonisme», men dette ble balansert ut med at det også står at de skal bekjempe «urettferdig handelspraksis» og at landene «anerkjenner rollen til legitime defensive handelsregulerende instrumenter».

– På handel har mange land ulike interesser. Her opplever jeg ikke at det er USA mot resten, sier Solberg.