EU-parlamentet vil ha visumplikt for amerikanere

EU-parlamentet vil innføre midlertidig visumplikt for amerikanske statsborgere som svar på USAs visumkrav mot fem EU-land.

President i EU-parlamentet, Antonio Tajani.

Frivillig krav

Ved håndsopprekning vedtak Parlamentet torsdag en resolusjon om at EU-kommisjonen er «lovlig pålagt å innføre midlertidig visumkrav for amerikanske statsborgere» innen to måneder.

Vedtaket er ikke bindende. Ethvert forsøk på å gjeninnføre visumkrav for amerikanere må først godkjennes av medlemslandene, en prosess som kan ta flere år.

Folk strømmer til USA før innreiseforbud behandles

Ønsker 12 måneders visumkrav

«Statsborgere fra Bulgaria, Kroatia, Kypros, Polen og Romania kan fortsatt ikke reise til USA uten visum, mens amerikanske statsborgere kan reise til alle EU-landene uten visum», sa EU-parlamentet i en pressemelding.

Parlamentet mener Kommisjonen burde suspendere ordningen med visumfritak for amerikanske statsborgere i 12 måneder.

Parlamentet noterte at også Canada krever visum for statsborgere fra Bulgaria og Romania, men at disse restriksjonene skal oppheves i desember.