Verden

To paver fikk helgenstatus i Roma

Petersplassen var smekk full. Hundretusenvis av katolikker fra hele verden hadde tatt oppstilling foran den storslåtte kirken. De overvar kanoniseringen av to tidligere paver.

afp000706450-6yfg_GU0QV.jpg
  • Reidun J. Samuelsen
    Reidun J. Samuelsen
    Journalist i utenriksredaksjonen
afp000706448-XozyS57Emo.jpg
afp000706453-AKANJtKuQH.jpg
afp000706449-b7tYf8bixU.jpg
afp000706458-jkUaPf6oPZ.jpg
afp000706446-XxpFerOiOg.jpg
afp000706469-Be4a6Klpqt.jpg
afp000706467-LxOfiYIQWB.jpg
afp000706466-CHO8HqTO40.jpg

Dagens pave Frans ledet messen som startet klokken 10.00, og ble avsluttet rundt tre timer senere. Den forrige paven, Benedikt XVI, var til stede etter oppfordring fra pave Frans. Kanoniseringen er historisk, aldri før har to tidligere paver blitt gjort til helgen samme dag.

Pave Frans resiterte på latin liturgien som formelt gir helgenstatus.

— Etter bønn og konsultasjoner erklærer vi Johannes XXIII og Johannes Paul II for helgener, og vi inkluderer dem blant andre helgener, sa en beveget pave Frans.

Han la til at de to pavenes status skal aktes og anerkjennes av hele kirken. Uttalelsen ble møtt med applaus.

Pilegrimer hadde sovet ute på luftmadrasser, det var avholdt nattmesser, og mange hadde stått i kø siden i går for å slippe inn på Petersplassen.

Været er grått i Roma i dag, men folk sang og viftet med flagg og bannere før den høytidelige seremonien startet. På VIP-plassene satt kongelige, statsledere og geistlige fra hele verden. I alt 90 land var representert.

Messe på storskjerm

Det var satt opp storskjermer på mange av de kjente plassene i Roma og i gatene mot Petersplassen, og Italias innenriksminister har anslått at en million mennesker ville følge messen derfra, skriver AP.

Over hovedalteret i den mektige katedralen henger to enorme bannere med bilde av de to nye helgenene.

I tillegg holder kirker på andre kontinenter, som USA, og Sør-Amerika, nattåpent for å se direkteoverføringen av kanoniseringen av pave Johannes Paul II og pave Johannes XXIII.

Liberale mot konservative

Kanoniseringen av de to markante pavene samtidig anses som et forsøk på å nå ut til begge fløyer i Den katolske kirke, både konservative og progressive katolikker.

I seremonien omtalte pave Frans de to forgjengerne som modige.

Pave Frans ledet seremonien.

Polske pilegrimer var blant de første til å bryte gjennom sperringene ved soloppgang søndag. De hedret den tidligere polske paven, Johannes Paul II.

— Fire paver i én seremoni er en fantastisk begivenhet. Det er utrolig å få være en del av dette, sa en av dem, David Halfar.

I Polen ringte det i kirkeklokker landet over da Johannes Paul ble erklært helgen.

På Petersplassen gikk prester blant publikum og tilbød nattverd.

To mirakler

Før en kan bli helgen, må en være saliggjort. Pave Johannes Paul II, som var pave fra 1978-2005, ble saliggjort på grunn av et mirakel som skjedde med nonnen Marie Simon-Pierre fra Arles i Frankrike.

Pave Johannes Paul II

I 2001 fikk 44-åringen Parkinson. Sykdommen ble forverret etter at paven døde 2. april 2005. Hun begynte da å be om at et mirakel skulle skje. Plutselig ble hun helbredet. Mirakelet ble godkjent fordi helbredelsen skjedde umiddelbart uten noen vitenskapelig forklaring, og hun er fortsatt frisk.

Det er uklart om Den katolske kirken har godkjent et mirakel nummer to, og det kan tyde på at Johannes Paul stiger raskere i gradene enn det som har vært vanlig til nå.

Ifølge de fire trinnene til helgenstatus (se faktaboks) skal det to godkjente mirakler til, før en kan nå helt til kanoniseringen.

Men selv om Johannes Paul hylles av mange for sitt bidrag til å avskaffe kommunismen i Øst-Europa, viser kritikerne til hans lite handlekraftige oppgjør med overgrepssakene som ble avdekket i Den katolske kirke mens han var pave.

Den gode pave

Johannes XXIII var bare pave i fire og et halvt år før han døde av kreft. Han fikk likevel utrettet mye mellom 1958 til 1963, og får av mange æren for å ha startet moderniseringen av Den katolske kirken. Han tok blant annet initiativ til at det kunne brukes andre språk enn latin under gudstjenester.

Han fikk tilnavnet «den gode pave», fordi han snakket direkte til folket om temaer som likhet og kjærlighet.

Popemobil

Etter at pave Frans hadde hilst på en rekke av de prominente gjestene, avsluttet seremonien ved at pave Frans ble kjørt i den innglasserte «popemobilen» blant de mange fremmøtte.