Opposisjonen i Venezuela med nytt amnestitilbud til militære

Venezuelas opposisjon sier militært personell som vender president Nicolás Maduro ryggen, vil få beholde sin rang i nytt militære når ny regjering er på plass.

Militærets posisjon er sentral i Venezuela, og uten støtte fra militæret er det vanskelig å ta makten fra en sittende president, selv med full støtte fra folket og store deler av resten av verden. På Bereten har denne mannen bilde av tidligere president Hugo Chávez og sittende president Nicolás Maduro.
  • NTB

Kunngjøringen tirsdag er mer enn en repetisjon av tilbudet som den folkevalgte nasjonalforsamlingen, med opposisjonsleder Juan Guaidó i spissen, kom med tidligere i vinter. Da ble militært personell tilbud amnesti hvis de byttet side i maktkampen og støttet den selvutnevnte midlertidige presidenten i stedet for Maduro.

I den nye teksten tirsdag garanterer opposisjonen at «alle ansatte i militæret som bestemmer seg for å gjenopprette den konstitusjonelle orden vil bli gjeninnsatt i de militære styrker så snart en ny regjering har tatt over makten.»

Så langt har mange soldater valgt å slutte seg til Guaidos rekker, men jo høyere opp i systemet man kommer, desto svakere er støtten. Det nye i teksten er derfor en ekstra garanti, der det heter at dagens rangordning vil bli ivaretatt også under en ny regjering. Dette gjøres trolig for å forsikre dem som per i dag sitter med mye makt om at de ikke risikerer å miste den, skulle de velge å bytte side mot den sittende presidenten.

Guaido har fått sin status som fungerende president anerkjent av mer enn 50 land siden 23. januar, men Maduro har fremdeles at solid grep om de væpnede styrkene i Venezuela. Uten støtte fra det militære, er det umulig å tvinge Maduro til å gi fra seg makten uten militær intervensjon utenfra, noe Guaido trolig ønsker å unngå.