Boris Johnson trekker seg som britisk utenriksminister – sier drømmen om brexit er «døende»

Trekker seg på grunn av strid om hvordan brexit skal gjennomføres. – Et alvorlig slag for Theresa Mays regjering, sier norsk professor.

Utenriksminister Boris Johnson (til venstre) trekker seg på grunn av uenigheter med statsminister Theresa May om brexit-løsningene.
  • Shaghayegh Yousefi
  • og NTB

Avgangen til Boris Johnson ble bekreftet av statsminister Theresa Mays kontor mandag ettermiddag, og er det foreløpige dramatiske høydepunktet i en betent strid i det britiske konservative partiet om hvordan Storbritannia skal gjennomføre bruddet med EU. Det er klart at helseminister Jeremy Hunt overtar utenriksministerposten etter Johnson.

Johnson skriver i sitt avskjedsbrev at det han omtaler som en drøm om brexit er «døende».

Han mener at Storbritannia har utsatt viktige beslutninger og ikke forberedt seg på et scenario der det ikke blir en brexitavtale, noe som han tror kan føre til en mellomløsning hvor Storbritannia forblir del av handelssamarbeidet uten noe reell kontroll.

Tredje avgang på kort tid

Johnsons avgang kommer i kjølvannet av avgangen til David Davis. Davis har vært brexit-minister siden folkeavstemningen for to år siden, og trakk seg søndag kveld fordi han er uenig med statsminister Theresa May om veien videre i brexit-forhandlingene. Også Davis viseminister, Steve Baker trakk seg.

Davis sendte sitt avskjedsbrev til statsministeren søndag, bare to dager etter at den dypt splittede britiske regjeringen i et 12 timer langt møte på statsministerens landsted Chequers ble enige om en myk brexitvariant.

I sitt avskjedsbrev skriver Davis at han mener den nye EU-strategien gjør det «mindre og mindre trolig» at Storbritannia vil forlate tollunionen og EUs indre marked.

Også Chris Green som er parlamentsmedlem for de konservative og en såkalt «Parliamentary Private Secretary» som holder særlig nær kontakt med et departement har frasagt seg denne stillingen hos departementet som følge av Mays ønske om myk brexit.

Brexit-minister Davis Davis trakk seg søndag kveld.

Forsvarer myk brexit

Under er møte i underhuset bekreftet May at avgangene skyldes at ministrene «ikke var enige om hvordan vi best skal implementere resultatet av folkeavstemningen om brexit».

Les også

Aftenposten mener: Theresa May i dyp krise

– Jeg vil rose den utgående brexit-ministeren for hans arbeid med å forlate EU, danne et helt nytt departement, og styre gjennom noen av de viktigste lovene på flere generasjoner, sa May om Davis' avgang.

– Jeg vil også rose lidenskapen den tidligere utenriksministeren har vist i arbeidet med å promotere et globalt Storbritannia nå mens landet er i ferd med å forlate EU, sa statsministeren.

May forsvarte så brexitplanen hun og resten av regjeringen ble enige om på fredag.

– Dette er den rette måten å gjennomføre brexit på, sa hun, og ba EU om å støtte planen.

– Men vi må forberede oss på alle mulige scenarioer, inkludert muligheten for at det ikke blir noen avtale med EU i det hele tatt, sa May.

Det er nå bare ni måneder til Storbritannia skal forlate EU.

Boris Johnson er ferdig som Storbritannias utenriksminister.

Johnson ha vært sterkt uenig i «myk» løsning

May, Davis og andre kritikerne mener May og hennes støttespillere styrer mot en brexit-løsning som kan innebære at Storbritannia fortsatt er en del av EUs tollunion og indre marked, noe de mener vil være et brudd på utfallet av folkeavstemningen som endte med klart «ja»-flertall til brexit – en såkalt «myk» brexit.

Ifølge The Daily Mail og andre medier skal Johnson ha gått sterkt ut mot Mays «myke» brexit under et møte der løsningene ble diskutert fredag. Han skal blant annet sagt at å måtte forsvare forslaget var som å «polere en bæsj».

Angrepet skal ha kommet bare timer etter at May skal ha gjeninnført kollektivt ansvar for regjeringen, og gjort det klart at regjeringsmedlemmer som ikke støttet opp om en myk brexit offentlig, men fremmet sitt eget syn, ville bli sparket.

Boris Johnson var en av de fremste forkjemperne for brexit, og flere spår at hans avgang vil kunne skape mer usikkerhet rundt Theresa May.

Professor: – Åpent om May vil overleve som statsminister

– May har nå vunnet kampen om hvordan en brexit skal se ut innad i regjeringen. Det er ikke overraskende at Davis og Johnson trekker seg, men det er et alvorlig slag for regjeringen, sier Kristian Steinnes.

Han er professor i moderne europeisk historie ved NTNU og har skrevet en bok om britisk EU – politikk.

Han er usikker på om Johnsons avgang vil være nok til å mobilisere de iherdige brexittilhengerne. Flere har trukket frem mistillit mot May som en mulighet. For at dette skal skje må 48 parlamentsmedlemmer uttrykke mistillit til henne.

– Jeg tror det er under 50 prosent sannsynlig at det blir mistillit mot May. Det er i så fall lengre frem. Men det er en mulighet når situasjonen nå er satt på spissen. May og regjeringens legitimitet er nå svekket. Det har aldri vært så åpent om hun vil overleve som statsminister som nå, sier han.