Verden

Hver dag må over 44.000 mennesker flykte

I fjor endte det totale antallet flyktninger i verden på rekordhøye 68,5 millioner. Hver dag forlot nærmere 44.500 mennesker sine hjem – til en uviss framtid.

En syrisk jente sitter utenfor et provisorisk hjem i en flyktningleir i Libanon. Antall flyktninger i verden endte på rekordhøye 68,5 millioner i fjor, viser en ny rapport fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
  • og NTB

Det kommer fram i en ny rapport fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Det siste tiåret har tallet på mennesker som er tvunget på flukt, steget med over 50 prosent, fra 42,7 millioner i 2007 til 68,5 i 2017, ifølge rapporten.

I alt ble 16,2 millioner menn, kvinner og barn fordrevet i 2017 – mens bare drøyt 5 millioner tidligere flyktninger kunne vende hjem. Det betyr at hver 111. person i verden er flyktning – eller omtrent hele befolkningen i Thailand.

Det høye tallet står i sterk kontrast til det lave antallet flyktninger og asylsøkere som kom til Norge og andre europeiske land i fjor.

Da kom det 3.546 asylsøkere til Norge. Ikke siden 1995 har antall ankomster vært så lavt som de siste månedene i 2017, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).

  • Migrantkrisen preger fortsatt Europa: 927.000 asylsøkere venter på svar

– Vannskille

Det er krig, konflikt og redsel for forfølgelse som driver de fleste på flukt. Nesten to av tre – drøyt 40 millioner – av dagens flyktninger har status som internt fordrevne i eget land, mens 25,4 millioner har flyktet over landegrensene, i all hovedsak til et naboland i nærområdet.

– Vi står ved et vannskille, mener UNHCR-sjef Filippo Grandi.

– Dersom vi skal lykkes med å håndtere flyktningstrømmen, trengs det en ny og langt mer helhetlig tilnærming slik at land og områder ikke blir stående alene med ansvaret, slår han fast i en pressemelding.

I fjor ble opptil 700.000 rohingyaer tvunget på flukt fra Myanmar til Bangladesh. Trass i en avtale mellom FN og myndighetene i Myanmar har kun et fåtall så langt tatt sjansen på å vende hjem.

Ny strategi

Samtidig øyner han et visst håp og viser til at 14 land har gått sammen om en ny måte å håndtere flyktningkrisen på.

– Om noen måneder vil også en ny global plan for flyktninger være klar til å kunne vedtas av FNs hovedforsamling, sier Grandi og ber medlemslandene om å gi sin støtte til planen.

– Ingen velger å bli flyktning. Men vi kan velge hvordan vi vil hjelpe, understreker han.


Totredjedeler av verdens flyktninger kommer fra kun fem land. Tenkt hva fred i ett av disse landene ville betydd, skriver FNs høykommissær for flyktninger på Twitter:

Flest i sør

Trass i en utbredt oppfatning om at flyktninger drar til rike land i nord, viser UNHCR-rapporten det motsatte: Mer enn åtte av ti som er under UNHCRs beskyttelse, holder til i et utviklingsland.

– Mange av disse er svært fattige, men får lite hjelp til å håndtere flyktningstrømmen, heter det i rapporten.

– Det vi behøver nå, er mer solidaritet og internasjonalt samarbeid, sier UNHCRs talsperson i Norden, Caroline Bach til NTB.

– Dersom Europa stenger dørene, tvinger vi fattige land til å ta alt ansvaret, i stedet for at vi alle bidrar sammen, sier hun.

Halvparten barn

Tyrkia er per i dag det landet i verden som har flest flyktninger, 3,5 millioner, mens Pakistan og Uganda er på delt andreplass med 1,4 millioner hver. Libanon, med en befolkning på drøyt seks millioner, har tatt hånd om nesten én million flyktninger.

Ifølge UNHCR-rapporten er drøyt halvparten av alle flyktninger, 53 prosent, barn. Mange av dem er blitt skilt fra familiene sine og har ingen voksne omsorgspersoner rundt seg.

Rapporten, som ble offentliggjort tirsdag, dagen før Verdens flyktningdag, viser også at nesten seks av ti flyktninger, 58 prosent, har søkt tilhold i byer, ikke i flyktningleirer.

Les mer om

  1. Flyktningpolitikk
  2. Migrantkrisen i Europa
  3. Asylpolitikk